ОИЦ-Благоевград представи концепциите за публични обсъждания на територията на областта

ОИЦ-Благоевград представи концепциите

Областен информационен център – Благоевград, като част от Звеното за публични консултации към Регионален съвет за развитие (РСР) на Югозападен регион (ЮЗР) представи днес, по време на пресконференция – Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) за област Благоевград и график за провеждане на публични обсъждания.

Общо пет са концепциите, които преминават успешно оценка на АСД, чиито проектни идеи включват дейности, които ще бъдат изпълнявани на територията на област Благоевград.

Елена Михова, експерт „Комуникация, информация и логистика“ представи основните акценти на всяка една от концепциите и графика им на провеждане.

„Поредицата от събития започва утре, 18 април и ще продължи до 25 април, включително, във всяка една община – Благоевград, Струмяни, Симитли, Гоце Делчев, Гърмен и Белица, на територията, на която ще се изпълняват дейности по отделните концепции“, подчерта експертът.

Целта на публичните обсъждания е да бъде осигурено участието на местните общности в процеса на подбор, като за тази цел те ще могат да дават мнение и препоръки по концепциите както по време на самите обсъждания, така и онлайн чрез анкети, които вече са активни.

Презентация и Анкета за всяка концепция са достъпни на страницата на ОИЦ – Благоевград във Фейсбук, на единния портал eufunds.bg, на сайта на Програма „Развитие на регионите“ и на сайтовете на партньорите по съответната концепция.

Всяко заинтересовано лице може да направи препоръки или възражения по всяка от концепциите и на електронната поща на ОИЦ – Благоевград в срок до 30 април.

„Събраните по време на обществените обсъждания мнения и коментари ще бъдат обобщени от нас и ще бъдат представени на широкия състав на РСР на ЮЗР, който да ги вземе под внимание, преди да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение и да одобри общата програмна концепция за развитие на ЮЗР“, обясни експертът от ОИЦ – Благоевград.

Публичните обсъждания ще бъдат проведени съгласно график, по дати и часове, публикуван на страницата на ОИЦ – Благоевград във Фейсбук.

ОИЦ – Благоевград е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here