Вандалщина в парк Беласица

Много често служителите на Дирекция

Много често служителите на Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите в ежедневната си работа установяват умишлено повредени паркови архитектурни елементи, които са изградени за нуждите на отдиха и туризма. На територията на парка вандалските прояви са свързани и с открадване на инфраструктура като маси, пейки, информационни табла и други. Информационните елементи, които се поставят на определени места в защитената територия като входни портали, указателни табели, информационни табла са важна част от дейността на Дирекцията с цел развитието на туризма и популяризирането на парка.

Дирекция на Природен парк „Беласица“ призовава всички местни хора да ценят направеното и да съдействат за неговото опазване.

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here