На обществено обсъждане в Благоевград бистрят заем за 14,5 млн. за проекти и незаконно отклонени суми

На обществено обсъждане в Благоевград бистрят въпроса за заем от 14 млн. за проекти и незаконно отклонени суми
В края на март кметът Методи Байкушев подписа в МРРБ няколко договора за финансиране на проекти.

На обществено обсъждане в Благоевград ще нищят нуждата от поемане на дългосрочен общински дълг в размер на 14 500 000 лв. Те са необходими за покриване на разходите по важни проекти и неправомерно изразходвани средства. От общината информират, че след направен анализ от Дирекция „Финанси“ става въпрос за общо 14 500 000 лв., които не могат да бъдат покрити от собствените приходи на общината.

А община Благоевград е одобрена да изпълнява 13 проекта по национални и по програми Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Тези проекти включват изграждане две детски градини, обновяване и разширение на училищни сгради, ремонт и енергийна ефективност на общински сгради. По тях се предвижда съфинансиране през 2024 г. и 2025 г. в общ размер от 9 784 379,66 лв. 2 124 546 лв. ще бъдат осигурени от набраните средства за отчисления при РИОСВ. Остават обаче нуждата от още 7 659 830 лв.
От местната администрация припомнят, че с доклад на Агенция за държавен финансов контрол) от 12.03.2024 г. е потвърдено, че през 2022 – 2023 г. неправомерно са разходвани близо 8,2 млн. лв. от целевите средства на oбщината. Целевите средства за конкретни инвестиционни проекти са 6 840 167 лв. Ако тези проекти не бъдат изпълнени, целевите средства трябва да бъдат възстановени от общината на държавния бюджет. Става въпрос за ул. “Промишлена”, укрепване на свлачище по пътя за м. Картала и ремонт на сградата на Камерна опера и Народно читалище „Никола Вапцаров – 1866“.
Публичното обсъждане за заема е насрочено за 22 април (понеделник), от 19.00 ч. в зала „22 септември“ (веднага след общественото обсъждане на изменението на Плана за интегрирано развитие на община Благоевград, насрочено за същия ден от 17:00 ч.).

Ще се обсъжда вариантът за дългосрочен дълг с максимален размер до 14 500 000 лева, годишен лихвен процент до 3%. Гратисният период, в който общината няма да плаща суми по главници, е 24 месеца от подписване на договора за кредит.
Срокът, за който се предлага да се вземе кредита е 15 години. През първите две години ще се плащат само лихви, след което ще започне изплащане и на главниците. Максималният размер лихвата, която се дължи по този кредит би била 36 250 лв., изчислена върху пълния размер от 14 500 000 лв. Лихви, ще се начисляват само върху усвоените суми, което ще оптимизира лихвените плащания. Най-голям размер на месечните плащания за общината се предвижда да е през 25-ия месец от началото на кредита. Месечната дължима сума би била в размер на 129 198 лв., лихви и главница. Тази сума е по-малка от плащанията, които община Благоевград прави по дълга от 2019 г., който изплаща през последните пет години и ще погаси окончателно през юли 2024 г.

 

 

На обществено обсъждане в Благоевград бистрят въпроса за заем от 14 млн. за проекти и незаконно отклонени суми

 

 

 

На обществено обсъждане в Благоевград бистрят въпроса за заем от 14 млн. за проекти и незаконно отклонени суми

 

 

 

На обществено обсъждане в Благоевград бистрят въпроса за заем от 14 млн. за проекти и незаконно отклонени суми
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here