Кметът Методи Байкушев опроверга неверните твърдения за социалните центрове в ж.к. „Струмско“, кани жителите на среща

Методи Байкушев
Кметът Методи Байкушев опроверга неверните твърдения за социалните центрове в ж.к. „Струмско“, кани жителите на среща.

Кметът Методи Байкушев опроверга неверните твърдения за социалните центрове в ж.к. „Струмско“, кани жителите на среща.

Във връзка с тиражирани в някои медии и социални мрежи неверни твърдения за намерениe на община Благоевград за изграждане на социални центрове в ж.к. „Струмско“ и населването им с лица от ромски произход и бежанци,  ви информираме:

Грижата за най-уязвимите групи е един от ключовите приоритети за община Благоевград, тук към момента функционират 25 социални услуги. През следващите години Община Благоевград ще разкрие нови 19 социални услуги. Част от тях са в кв. „Струмско“.

 Предвижда се в кв. „Струмско“ да бъде изграден комплекс, който включва:

1. Нова сграда за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания. Целта на тази социална услуга е да замени „старческите домове“. Тя е аналог на Домовете за стари хора, но в значително по-модерна форма.

2. Нова сграда за резидентна грижа за лица с трайни увреждания –  особено необходима нова социална услуга, предвидена в Националната карта на социалните услуги;

3. Общински жилища с общо предназначение като общински жилища (не за бежанци или за определени етноси). Целта е да се осигурят и достатъчно жилища за:

– млади семейства в нужда;

– за ползване от завръщащи се в Благоевград специалисти или привличане на други, например медицински персонал;

– за ползване като ведомствени от изпълнители от културните институти, които са от други градове.

Намерението на община Благоевград е поетапно да бъдат продадени на дългосрочните им наематели старите общински жилища по кварталите, като междувременно бъдат изградени нови, в които да бъдат настанявани хора, отговарящи на условията в общинската Наредба за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища.

4. Подземен паркинг и модерен парк върху него.

Във връзка с породилото се напрежение сред жители на ж.к. „Струмско“ кметът Методи Байкушев кани живущите в квартала на информационна среща, на която ще бъдат представени не само социалните проекти, а всички проектни идеи, които Община Благоевград възнамерява да реализира с цел облагородяване. Срещата ще се проведе в зала за тържества, ет. 3 на СУ „Иван Вазов“ на 16.04. (вторник) от 18:30 часа.

Плановете на Община Благоевград за разкриване на новите социални услуги, в това число и тези в кв. „Струмско“ бяха представени по време на Общественото обсъждане за актуализацията на Плана за интегрирано градско развитие 2021 – 2027 г. на Община Благоевград и представяне на възможностите за кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“, проведено в началото на месец април 2024 г.

Кметът Методи Байкушев опроверга неверните твърдения за социалните центрове в ж.к. „Струмско“, кани жителите на среща.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here