Откриха обновената сграда на Камерна опера и НЧ „Н. Й. Вапцаров-1866” в Благоевград

Откриха обновената сграда на Камерна опера и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров - 1866” в Благоевград.
Откриха обновената сграда на Камерна опера и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров - 1866” в Благоевград.

Откриха обновената сграда на Камерна опера и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1866” в Благоевград.

С водосвет, отслужен от благоевградски свещеници, откриха обновената сграда на Камерна опера и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1866” в Благоевград.
С официална церемония бе открит днес обект, във връзка с изпълнение на Договор №BG16RFOP001-1.008-0013-C01-U-01 от 17.06.2022 г., с предмет „Осъществяване на мерки за информация, публичност и визуализация на проект „Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерна опера и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров -1866 – Благоевград“, Приоритетна ос 1 “ Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Събитието се проведе пред сградата на Камерна опера и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1866″ на площад “Македония“ и бе открито от г-н Станислав Кимчев – заместник-кмет по култура, спорт и туризъм в Община Благоевград.
Откриха обновената сграда на Камерна опера и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1866” в Благоевград.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here