Областният управител инж. Пандурски насрочи консултации за състава на РИК – Кюстендил

Областният управител инж. Пандурски насрочи консултации за състава на РИК – Кюстендил.
Областният управител инж. Пандурски насрочи консултации за състава на РИК – Кюстендил.

Областният управител инж. Пандурски насрочи консултации за състава на РИК – Кюстендил.

Областният управител инж. Александър Пандурски насрочи дата за провеждане на консултации за състава на РИК – Кюстендил. Те ще се проведат на 13.04.2024 г. (събота), от 10:00 часа, в залата на ІІ етаж – сградата на Областна администрация – Кюстендил, ул. “Демокрация” № 44.

На основание чл. 60, ал.1 от Изборния кодекс се насрочва провеждане на консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия – Кюстендил за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г. Консултациите ще се проведат на 13.04.2024 г., от 10:00 часа, в залата на ІІ етаж – сградата на Областна администрация – Кюстендил, ул. “Демокрация” № 44.

При консултациите партиите и коалициите следва да представят, съгласно чл.60, ал.3 и чл. 65, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 3051 – ЕП/НС от 09.04.2024г. на ЦИК:

а) писмено предложение за състав на РИК. Което съдържа имената на предложените лица. Единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност. Телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 09.04.2024г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано). Или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай, че висшето образование е придобито извън страната, е необходимо то да бъде признато по надлежния ред;

д) предложение на партиите и коалициите за резервни членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията ѝ повече от 10 дни;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към Решение № 3051 – ЕП/НС от 09.04.2024г. на ЦИК).

Областният управител инж. Пандурски насрочи консултации за състава на РИК – Кюстендил.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here