Община Благоевград спечели 4,3 млн. за ремонт и дострояване на Второ ОУ „Д. Благоев“

Община Благоевград

Проект на община Благоевград за ремонт на Второ основно училище „Димитър Благоев“ за 4 382 793,45 лв. е одобрен за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост. Мащабният ремонт предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата. Ще бъдат изградени две пристройки към основната сграда. Така школото ще има още 6 нови класни стаи, читалня, столова, закрита зала за спорт със съблекални и обслужващи помещения. Това ще даде възможност за преминаване към едносменен режим на учебния процес. Ще бъде монтирана фотоволтаична инсталация и подменена частично съществуващата дограма на основната сграда, с което ще се повиши енергийната ефективност на сградата.
Предстои общината да обяви обществена поръчка за възлагане на строително-монтажните дейности. Очаква се до три месеца да бъде избран изпълнител и да започне ремонта на училището.
Проектът „Основно обновяване, модернизация и пристрояване на сградата на Второ основно училище „Димитър Благоев“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Next Generation EU. Срокът за изпълнение на строително-ремонтните дейности е 35 месеца, но не по-късно от 31.05.2026 г.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here