Област Кюстендил очаква 40 мил. лв. за 11 концепции за интегрирани териториални инвестиции

"От област Кюстендил, преминаващи на следващия етап, етапа на техническа и финансова оценка, са 11 концепции за ИТИ с индикативна стойност 40 млн. лв.", информира Любомира Велинова.

Област Кюстендил очаква 40 мил. лв. за 11 концепции за интегрирани териториални инвестиции.

Започват публичните обсъждания на концепциите за интегрирани териториални инвестиции в област Кюстендил. Това съобщи на брифинг пред медиите Любомира Велинова, управител на Областен информационен център – Кюстендил.

Областен информационен център – Кюстендил, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югозападен регион (ЮЗР) организира публични обсъждания на концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Преминали етапа на административно съответствие и допустимост.

„От област Кюстендил, преминаващи на следващия етап, етапа на техническа и финансова оценка, са 11 концепции за ИТИ с индикативна стойност 40 млн. лв.“, информира Любомира Велинова.

Концепциите за ИТИ са рабработени в партньорство между различни организации сред които няколко общински администрации. Областна администрация Кюстендил. Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД, Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Никола Василиев“ АД, Регионален исторически музей “Акад. Йордан Иванов”, VІ ОУ „Св.П.Хилендарски“,  ДГ „Мечта“,  ЕГ „Д-р Петър Берон“ и сдружения.

Публични обсъждания ще бъдат проведени в периода 22-30 април в населените места от областта. Където в концепциите за ИТИ са планирани дейности.  За участие в публичните събития са поканени партньорите по проекта. Представители на местните администрации, заинтересовани организации и институции, медии, широката общестевност. Целта на публичните обсъждания е да бъде осигурено участието на местните общности в процеса на подбор, като мненията и коментарите да бъдат представени на широкия състав на РСР на ЮЗР, който да ги вземе под внимание, преди да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение и да одобри общата програмна концепция за развитие на ЮЗР.

Заинтересовани страни могат да изразят своето мнение по време на обсъжданията или чрез анкета. Тя ще бъде публикувана на фейсбук страницата на ОИЦ – Кюстендил. И на стратицата на програма „Развитие на регионите“, секция Интегрирани териториални инвестиции – Обществени обсъждания. Препоръки или възражения могат да се изпращат на електронната поща на ОИЦ-Кюстендил/ Звено за публични консултации към РСР на ЮЗР oic_kn@abv.bg. В срок до 30 април 2024 г.

Област Кюстендил очаква 40 мил. лв. за 11 концепции за интегрирани териториални инвестиции.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here