Бойко Христов: Павлина Ивайлова от БД спря сондажа за минерална вода в с. Бистрица на 11.11. 2023г.!

сондажа
Бойко Христов

Бойко Христов: Павлина Ивайлова от БД спря сондажа за минерална вода в с. Бистрица на 11.11. 2023г.!

„Протокол от Басейнова дирекция, който е от 11 октомври 2023 г., сприра сондажа за минерална вода в село Бистрица, а не кмета Първан Дангов. Експертът от дирекцията Павлина Ивайлова, в присъствието на Кирил Огненски и Костадин Георгиев, са го подписали.“

Това обяви зам. кметът на Дупница Бойко Христов и даде светлина по въпроса, защо сондажът, осъществяван за 1 мл. лв. боксува:
„В протоколът е установено, че сондажа се извършва със сондажна корона ф-600 следствие, на което в община Дупница на 30 октомври е постъпило предписание от
Басейнова дирекция за отклонения от т. н. проучвателен сондаж. Оказва се, че не е проучвателен, а добивен. Проучвателен сондаж означава, чета ви това, което е почертано, не може да бъде по-голям от 110 мм. Реално, сондажът, който извършваме ние в момента, си е добивен сондаж, за което ние нямаме разрешение. От Басейнова дирекция ни дават предписание, няма да чета цялото, ще ви чета заключението накрая. Във връзка с горе зложеното е необходимо при извършване на такъв сондаж на търсене на минерална вода с осигуряване на данни за минерална вода, да се спазват условията, посочени в точка 3, която ви я прочетох и точка 4 от настоящото писмо, като в противен случай подлежате на санкция по реда на чл. 200 от закона за водите.
В тази връзка следва да имате впредвид, че осъществените досега геологопроучвателни работи са в противоречие с цитираната в т. 3 от писмото за
проучване, ползване и опазване на подземни води. В точката от 1 октомври 2007г. е
упоменато след приключване на проучвателните работи, за което ние имаме разрешение в момента, няколко пъти го изчетохте и вие, следва сондажът да бъде ликвидиран в съответствие с изискванията на член 100, ал 1 от наредбата от 10 октомври за проучване, ползване и опазване на подземните води. След това да изискаме разрешение за добивен сондаж. Аз вчера бях на терен там има пазач на фирмата и в момента сондажът се извърша по същия начин. С ф-600 буквално тръба, обсадна. Реално това нещо е постъпило в общината на 30.10.23г. . Това е деня след първи тур на изборите. С господин Саръев, аз лично съм провел среща, която вие цитирате в месец февруари. Да, аз лично съм провел среща с него, в която той ми обясни за скъпата техника, която се намира там.
Спирането от страна на кмета реално не е спиране, а предложение. Може да го
изчетете. Писмото към господин Саръев е предложение с оглед зимните условия, защото господин Саръев искаше от нас да му осигурим друг терен, на който да извозва шлаката, с оглед това, че той буквално нерегламентирано сондира, защото сондира с ф-600. Излиза такава шлака, такива кубици, които трябва да заминат някъде. Това нещо се извършва на друг терен, за което ние даже не сме дали разрешение до терена за сондажа. На срещата с него, поради това че г-жа Желязкова вече не е част от екипа и имаше неща, които като комуникация стояха в нейната стая и не бяха предадени и имаше период на предаване. Сега при мен са документите. Господин професор Саръев, който осъществява сондажа, някакво пъти ми се обади по телефона, държеше тон, с който говорехме караше ми се едва ли не, че търпи финансови загуби от нас, някакво пъти, поне два пъти съм му затварял телефона. Той изключително неуважително се държи към разговорите, които провеждаме. От ден понеделник наши юристи с оглед заплашителното писмо, което изпратил и това, което искаме да покажем като комуникация, защото комуникацията от Басейнова дирекция е адресирана само до инж. Методи Чимев с предписанието, което правим е нерегламентирано. Реално, може би тази комуникация между първи и втори тур е останала необработена. До него може да не е стигнала, за което,
нали, аз искам да ги изговорим реално, чисто законно, как може това нещо да продължава и какво решение ще вземе Басейнова дирекция. В момента наши юристи се свързаха, той не комуникира. Възложил е на адвокатска фирма, не искат да дойдат на среща. И искат ние да отидем утре в 10 часа, за момента още не сме взели решение, кое е правилно, защото има документация1 която има да обсъдим и реално, той работи на територията на общината Дупница. Според мен е реално той да дойде, не ние да отидем да го търсиме.
Съгласно чл. 8, ал. 9 от ЗОС изрично е записано, че програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, изключително е в
правомощия на кмета на община Дупница.
Съгласно тази разпоредба програмата се внася за разглеждане Промени в нея могат
да се правят единствено и само по предложение на кмета на общината.
Съгласно параграф 5, т.73 от ЗУТ подробнс описани кои са общинските обекти от
първостепенно значение. Сондажно хидрогеоложко инженерингово изпълнение и
проучване за термоминерална вода не е в кръга на тези обекти. Възможно е, освен
изчерпателно изброените обекти да попаднат и други обекти публично общинска
собственост, но поземления имот, на който се извършва проучването, не е публичнообщинска собственост. И поради тази причина не може да бъде обявен за общински обект от първостепенно значение. Ще ви изчета фотограф 5, т. 73 от допълнителните разпоредби на ЗУТ, кои обекти влизат там. Това са общински обекти от първостепенно значение, общински пътища, метрополитени, трамвайни трасета, улици от първостепенната, улична мрежа, депа или други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове, както и други обекти публична общинска собственост, определени в програма по чл. 8, ал. 9 от ЗОС за обекти от първостепенно значение.
Разбирам, госпожа Михайлова, вашата заинтересованост с оглед на това, че и вие
имате къща за гости и се надявам и още доста хора да искат да имат на територията
община Дупница да развиват дейност, но тук, реално, аз това, което виждам- ние сме в противоречие със закона. Така че, щом подържате толкова близък контакт с господин Саръев, уведомете го, ако иска да заповяда на среща за да изговорим нещата.“

 

 

 

Бойко Христов: Павлина Ивайлова от БД спря сондажа за минерална вода в с. Бистрица на 11.11. 2023г.!
Вижте видеоканала ни:


2 COMMENTS

  1. Отново тарикати! гичке, оправяй си нещата. бистричани не ти искаме шлаката, че може да се хлъзнеш.

  2. ВИ ПА….МИНЕРАЛНА ВОДА…ОТ ТАМ НАПРАВО ПЕТРОЛ И ГАЗ ЩЕ ИЗБИЕ. ПУТИН ЩЕ НИ МОЛИ ДА ИЗНАСЯМЕ ЗА РУСИЯ. ЕБАХТИ ПАПАГАЛИТЕ МАЙНА. МОЖЕ И МЪЛЧАНОТО ЗЛАТО НА ВЪЛЧАН ВОЙВОДА ДА ИЗЛЕЗЕ.12 ГОДИНИ СТАРА УПРАВА – 12 ГОДИНИ ВИЦОВЕ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here