Община Самоков дава 720 000 лв. за 2 г. за консултации и надзор при строителство и подготовката на проекти

Община Самоков дава 720 000 лв. за 2 г. за консултации и надзор при строителство и подготовката на проекти

От консултантски услуги при подготовката и осъществяването на строителство се нуждае община Самоков. От местната администрация стартираха обществена поръчка за избор на фирма, която да окаже нужната подкрепа. Заложеният максимален ресурс за услугата е 600 000 лв. без ДДС или 720 000 лв. с ДДС. Избраната фирма ще оперира в рамките на 2 години или до изчерпването на предвидения ресурс.
От заданието става ясно, че предлаганите услуги ще са във връзка с чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с него подзаконови нормативни актове. Ще се оказва помощ и при подготовката и реализацията на обектите на община Самоков.
Фирмата ще има ангажимент за консултации във връзка с изготвяне на прединвестиционни проучвания и подготовка на проектантския процес. Ще контролира проектирането, изготвяне на количествено-стойностни сметки за строително-ремонтни дейности. Ще съставя доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти спрямо Закона. Ще участва в подготовката, организацията и координацията на строителния процес. Ще контролира строително-монтажните работи до въвеждането на строежа в експлоатация.
Ще упражнява строителен надзор върху изпълнението на строителството. Ще изготвя и/или актуализира технически паспорти на съществуващи строежи, сертификат за енергийни характеристики на сгради и др.

 

Община Самоков дава 720 000 лв. за 2 г. за консултации и надзор при строителство и подготовката на проекти

 

 

Община Самоков дава 720 000 лв. за 2 г. за консултации и надзор при строителство и подготовката на проекти

 

 

 

Община Самоков дава 720 000 лв. за 2 г. за консултации и надзор при строителство и подготовката на проекти

 

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here