Кметът Калин Гелев посреща гости от Испания, Италия, Унгария, Малта, Словения и Литва по проект „Зелената сделка и ти“

„Зелената сделка и ти“

Кметът Калин Гелев посреща гости от Испания, Италия, Унгария, Малта, Словения и Литва по проект „Зелената сделка и ти“

Участниците в срещата „Зелената сделка и ти“ впечатлени от Сапарева баня, дават кметът Калин Гелев за пример заради използването на горещата вода  

Кметът на Сапарева баня Калин Гелев посрещна гости от общини
и обществени организации от страната и чужбина, с които
общината си партнира по проекта «GREENUP: European youth
reflecting about the green future of Europe», финансиран по
програмата CERV, European Еducation and Culture executive
Agenci. Посещението бе в рамките на финалната среща „Зелената
сделка и ти“ по проекта, провела се във Висшето транспортно
училище „Тодор Каблешков“ в София. В Сапарева баня гостуваха
над 20 представители на общини и обществени организации от
Испания, Италия (община Месина), Унгария (община Халаси),
Малта (община Хал Сафи), Словения (Сдружение за развитие на
доброволчеството – Ново место) и Литва (община Паневежиз).
Сбирката е организирана, за да може участниците да споделят
добри практики в областта на екологията и „зелената“ индустрия,
борбата с климатичните промени, чиста енергия, енергийна
ефективност на своите държави.


Гостите са очаровани от кмета Гелев и Сапарева баня. Те се
запознаха с историята, географските забележителности на града –
горещите минерални извори, които са в основата на туризма и
грижата за здравето. Особено бяха впечатлени как минералните
извори се използват като източник на чиста енергия, без водата
да се разхищава или замърсява. Италианската група сподели в
социалните медии своето впечатление и обратна връзка: Водата
от този естествен гейзер се използва за отопление на местните
обществени сгради и циркулира без загуби. Добър пример за чиста енергия!

Участниците пожелаха да създадат по-сериозно
сътрудничество с общината също в областта на соларните панели
и добрите практики в използването на ВЕИ. Участници оцениха
високо отличното управление на общината и потвърдиха желание
да уважат с присъствието си честването на 50-годишния юбилей
на Сапарева баня през септември 2024 г. Координатор на този проект е община Тиби от Испания, а Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ е партньор, заедно с организации от 6 европейски държави. Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ ще изработи Насоки с добри практики, които ще бъдат финален продукт по проекта, който ще се разпространи сред всички заинтересовани страни у нас и в чужбина.

Кметът Калин Гелев посреща гости от Испания, Италия, Унгария, Малта, Словения и Литва по проект „Зелената сделка и ти“
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here