Кметът на Гоце Делчев със забрана за паленето на огън в гори, ниви и пасища на територията на общината

Кметът на Гоце Делчев със забрана за паленето

На основание заповед на областния управител, във връзка с определяне на пожароопасния сезон в горските територии на Област Благоевград от 01.04.2024 год. до 31.10.2024 год., кметът на община Гоце Делчев издаде нарочна заповед, в която се нарежда:
* Да не се палят стърнища, сухи треви и храсти за почистване на пасища, ниви, градини и вилни места в горите от горския фонд и в селскостопански земи;
* Да не се пали огън и да не се пуши при пребиваването в селскостопанските земи през пожароопасните периоди и при ветровито време;
* Да не се пали открит огън и да не се пуши на непожарообезопасени месата в селскостопанските зeми извън обозначените и пожарообезопасени от собствениците на селскостопански земи за целта места;
* При запалване на огън на пожарообезопасените и обозначените с указателни табели места, гражданите са длъжни да спазват противопожарните мерки преди и по време на ползването на огнището и да не напускат мястото преди да се убедят, че огъня в огнището е напълно угаснал;
* Овчарите и пастирите да не палят растителност по гори и пасища;
* Туристите да гасят огнищата и да правят оборка след излет;
* Да се повиши отговорността на доброволното формирование за участие в пожарогасене при нужда;

При забелязване на пожар:
Да се уведоми незабавно противопожарната служба на тел 112, както и най-близкото кметство и държавно лесничейство
Ако е възможно да се започнат незабавни гасителни действия с наличните уреди и средства, като се спазва техника на безопасност – да не се застава срещу вятъра, до високи горящи дървета или в рискови зони, предстоящи да бъдат обградени от огъня; да се движат най-малко по двама в района на пожара и при изгасяване на пожара да се представят на ръководителя на пожарогасенето за отчисляването и освобождаването им.
Нарушителите ще бъдат санкционирани по Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here