Кметът на община Сатовча Арбен Мименов издаде заповед за забрана свободно пашуване на територията на общината

Кметът на община Сатовча Арбен Мименов

С оглед предотвратяване нанасянето на щети на селскостопанското имущество – ливади, трайни насаждения и всички посевни площи, както и опазването на общинските озеленени площи и декоративна растителност, Кметът на общината д-р Арбен Мименов издаде заповед, с която забрани пускането на всякакъв вид добитък в селскостопанските земи, както и свободното пашуване в тях на територията на община Сатовча, считано от 01.04.2024 година до приключването на селскостопанската година – 01.10.2024 година. Със заповедта се забранява пашуването и движението на добитъка по площадките, парковете и градините на територията на общината, като
кметовете на населени места имат задължението по подходящ начин да уведомят населението и да организират опазването на селскостопанското имущество на територията на населеното място. При констатирани нарушения, кметовете на населени места се задължават да издирят нарушителите и наложат необходимата санкция за неспазване на разпоредбата, както и да предприемат необходими мерки по възстановяване на нанесените вреди. Органите на реда ще подпомагат кметовете на населени места при изпълнението на служебните им задължения във връзка с прилагането на заповедта, а контролът по изпълнението й е възложен на Илхан Карагьозов – директор на дирекция ПООСГРАОА и главен експерт „Земеделие и гори“.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here