Община Благоевград актуализира Плана си за интегрирано развитие с 18 нови проекта

Община Благоевград актуализира Плана си за интегрирано развитие с 18 нови проекта.
Община Благоевград актуализира Плана си за интегрирано развитие с 18 нови проекта.

Община Благоевград актуализира Плана си за интегрирано развитие с 18 нови проекта.

Община Благоевград актуализира Програмата за реализация на ПИРО Благоевград и Индикативния списък с важни за общината обекти. Актуализацията е провокирана от желанието на общинското ръководство общината да се възползва от възможностите за финансиране на проекти. За подобряване на градската среда и условията за туризъм по Приоритет 1 Интегрирано градско развитие на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

В Индикативния списък към плана са допълнени 18 нови проекта. Които са в пълно съответствие с визията за развитие на община Благоевград. Като модерна, иновативна, свързана и зелена община, осигуряваща висок жизнен стандарт за своите граждани и условия за устойчиво икономическо развитие.

Част от новите проекти предвиждат обновяване и реконструкция на парк „Ловен дом“, Ботаническа градина, района на Зоопарка и парк „Бачиново“. Включени са и проекти за изграждане на нова жилищна сграда за социални жилища и на 3 подземни обществени паркинга, които да решат цялостно проблема с паркиране на автомобили в централна градска част, както и реконструкция, корекция и покриване на ул. „Александър Стамболийски“.

В Индикативния списък са допълнени и проекти за изграждане на нова сграда за средно училище, облагородяване, озеленяване и обновяване на дворните пространства на училищата, както и изграждане на нови спортни площадки.

С направените промени кметският екип залага на развитието на образователната, социална, здравна, културна,  и спортна инфраструктура в общината – изграждане или реконструкция на 8 сгради за социални услуги, нова паркова зона в ж.к. „Струмско“, реконструкция, разширяване и обновяване на Централна градска част – нова пешеходна връзка с кв. „Вароша“ и обновяване на пл. „Македония“.

Предложението за актуализация на ПИРО Благоевград е публикувано на сайта на община Благоевград тук.

Въпроси и предложения могат да се подават до 19.04.2024 г.2024 г. на e-mail prr@blagoevgrad.bg

Община Благоевград актуализира Плана си за интегрирано развитие с 18 нови проекта.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here