Модерно улично осветление за 780 000 лв. ще чакат в Рила по проект, кметът: Край на кабелите между стълбовете

Модерно улично осветление за 780 000 лв. ще чакат в Рила по проект, кметът: Край на кабелите между стълбовете
Георги Кабзималски

Модерно улично осветление за 780 000 лв. ще чакат в Рила по проект, кметът: Край на кабелите между стълбовете

Общински съвет Рила единодушно взе решение общината да кандидатства с проект за енергийно ефективна система за улично осветление. Средствата ще дойдат чрез Плана за възстановяване и устойчивост.
Кметът Георги Кабзималски коментира, че с това ще се сложи край на висящите жици между стълбовете. „Ще се подменят съществуващите лампи и кабели от уличните тела. Няма да има кабели между стълбовете. Ще бъдат монтирани 30 нови стълба в Рила, Пастра и Падала. Те ще са със соларна инсталация. По проекта е предвидено и изграждане на централизирана система за наблюдение на електропотреблението на всеки клон. Освен това, близо 95% от таблата ще са подземни. Заложената инвестиция е 650 000 лв. без ДДС, 10% възстановяване в специализиран фонд.“, коментира пред съветниците градоначалникът.Рила
ОбС даде разрешение общината да се включи и в Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група Невестино- Кюстендил.
МИГ обхваща селата в община Кюстендил, без града, общините Невестино, Трекляно, Бобошево, Кочериново и Рила.
Целта е партньорите в МИГ да изградят обща стратегия за развитие. Заедно те ще кандидатстват с различни проекти по Плана за възстановяване, програми за Икономическо развитие за три региона, за енергийна ефективност на сграден фонд, закупуване на машини по енергийна ефективност.

 

 

Модерно улично осветление за 780 000 лв. ще чакат в Рила по проект, кметът: Край на кабелите между стълбовете

Модерно улично осветление за 780 000 лв. ще чакат в Рила по проект, кметът: Край на кабелите между стълбовете

Модерно улично осветление за 780 000 лв. ще чакат в Рила по проект, кметът: Край на кабелите между стълбовете
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here