По- добри условия на труд в системата на образованието договориха кметът на Община Радомир, работодателите и синдикатите

По- добри условия на труд в системата на образованието договориха кметът на Община Радомир, работодателите и синдикатите.
По- добри условия на труд в системата на образованието договориха кметът на Община Радомир, работодателите и синдикатите.

По- добри условия на труд в системата на образованието договориха кметът на Община Радомир, работодателите и синдикатите.

Нов общински колективен трудов договор (КТД) в системата на предучилищното и училищното образование в Община Радомир подписаха кметът на Община Радомир, Кирил Стоев. Председателят на СРСНП – Радомир, д-р Мариета Гоцева. И председателя на Общински координационен съвет на СБУ при КНСБ, Райка Първанова.

Кметът подчерта, че настоящия договор е подписан след обсъждане между всички страни в градивен и конструктивен диалог.

В Колективния трудов договор са поставени въпросите на трудовите, осигурителните и социалните отношения. И на жизненото равнище, които не са уредени с Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове. Чрез него Община Радомир и социалните партньори гарантират правото на работниците и служителите за свободно синдикално сдружаване в системата на предучилищното и училищното образование.

Тази година в КТД за сектор „Образование“ е постигнато увеличение на допълнителното трудово възнаграждение за професионална квалификационна степен (ПКС) на педагозите. Което е по-високо в сравнение с национално установения минимален размер на полагащата се сума. Освен това промените касаят увеличение на дните на платен годишен отпуск. И други допълнителни трудови възнаграждения на педагогическите специалисти свързани с лекторски часове, работа с деца със СОП и др.
Страните по договора изразиха своето задоволство от сключената спогодба. Те заявиха своята готовност за добро съвместно партньорство и си пожелаха здраве и успешно бъдещо сътрудничество.
По- добри условия на труд в системата на образованието договориха кметът на Община Радомир, работодателите и синдикатите.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here