Кметът Методи Байкушев разпореди проверка на имуществото на „Биостроий“ ЕООД    

Кметът Методи Байкушев разпореди проверка на имуществото на „Биостроий“ ЕООД    
Кметът Методи Байкушев разпореди проверка на имуществото на „Биостроий“ ЕООД    

    Кметът Методи Байкушев разпореди проверка на имуществото на „Биостроий“ ЕООД 

               
Със заповед на кмета на община Благоевград е сформирана работна група от експерти, която в рамките на месец да изготви доклад за притежаваното от общинското предприятие „Биострой“ ЕООД недвижимо имущество.

Заповедта на градоначалника е издадена след направена проверка на наличната документация в общинска администрация и установения дефицит на информация за тези жилища. Темата за съществуващи жилища, собственост на „Биострой“ бе повдигната по-рано тази година по-време на сесия на ОбС, когато бяха отправени твърдения за съществуването им.

Експертната комисия има за цел да извърши физическа и правна проверка на място и по документи, както и да направи обход на жилища, да установи брой, местоположение, площ и правното основание за ползването им.

Резултатите от проверката трябва да бъдат докладвани на кмета в едномесечен срок.  Те ще бъдат оповестени публично.

Кметът Методи Байкушев разпореди проверка на имуществото на „Биостроий“ ЕООД

 

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here