В Костенец сложиха точка на рекултивацията на депото, замърсени 26 186 кв.м отново са зелени площи

депо Костенец

Община Костенец завърши и втория етап по рекултивация на депо за твърди битови отпадъци. Припомняме, че през лятото 2021 г приключи техническата рекултивация по проект на стойност 1,8 млн. лв. Остана обаче вторият етап, касаещ възстановяване на увредената площ или т.нар. биологична рекултивация.
От община Костенец уточниха, че след извършване на заложените дейности 26 186 кв. м с нарушената площ са възстановена и приобщени към околния ландшафт. На място е положено подходящо избрани за условията на района тревни видове. Извършени са действия по подготовка на почвата за затревяване, затревяване, поливане, торене поддържане на растителността за период от 3 години.
Припомняме, че проектът за рекултивация на депото е с огромно значение за жителите на общината. С изпълнението се цели постигнем по – чист въздух, почви и вода в района. Замърсяването на въздуха се намали значително благодарение на това, че вече няма депонирани отпадъци и свързаните с това отделяне на опасни газове и палежи
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here