Радослав Ревански държа реч за финансовите потоци към общините пред президента Р. Радев, М. Габриел и кметове от страната

Радослав Ревански държа реч за финансовите потоци към общините пред президента Р. Радев, М. Габриел и кметове от страната
Радослав Ревански държа реч за финансовите потоци към общините пред президента Р. Радев, М. Габриел и кметове от страната

Радослав Ревански държа реч за финансовите потоци към общините пред президента Р. Радев, М. Габриел и кметове от страната 

ВиК- мрежата
Ревански налива 1 млн. лв. за реконструкция на ВиК- мрежата в община Белица и над 15 млн. лв за парка за мечки, корита на реки и улици.

На своето последно заседание настоящият състав на УС на НСОРБ изслуша кметовете на Троян Донка Михайлова и на Белица Радослав Ревански, които участваха в срещите с екипите на Министерството на земеделието и храните и на Министерството на енергетиката. „На проведеното днес заседание на УС на НСОРБ бяха обсъдени и важните за общините въпроси, които да бъдат поставени по време на разговора с министър-председателя акад. Николай Денков, заместник министър-председателя Мария Габриел и министрите на финансите Асен Василев и на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков. Членовете на УС отбелязаха, че присъствието на солиден министерски екип и на Президента на Републиката е висока чест за форум на НСОРБ и признание за общественото значение на местната власт. Кметовете изразиха висока оценка за съвместната работа с екипите на МРРБ и МФ през последните години.“ – каза Радослав Ревански.

По отношение на безпроблемното и плавно въвеждане на еврото, Мария Габриел отново изтъкна важната роля на местните администрации за информиране на гражданите с ясни послания.

Тя обърна внимание на голямата подкрепа на държавата за общините, изразена в държавния бюджет за 2024 година и акцентира върху амбициозната цел страната да бъде регионален иновационен лидер. Благодаря на общините, които са активно ангажирани в международни проекти, каза тя и остави въпроса за адаптиране на иновациите към спецификите и потенциала на общините.

Делегатите в Общото събрание гласуват състава на Комисията. УС предлага за неин председател да бъде издигната Невхис Мустафа – кмет на община Дулово.

В рамките на двете заседания на Общото събрание – на 27 и 28 февруари, ще бъдат проведени гласувания за членове на Управителния, на Контролния съвет и за председатели на двата ръководни органа.

За членове на Комисията за провеждане на избора на членове и председатели на УС и КС са предложени:

 • Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина

 • Ася Аспарухова – председател на ОбС-Шумен

 • Георги Еленков – председател на ОбС-Свиленград

 • Дилян Млъзев – кмет на община Елена

 • Емануил Манолов – кмет на община Павликени

 • Иван Алексиев – кмет на община Поморие

 • Илиян Янчев – кмет на община Малко Търново

 • Мехмед Вакльов – кмет на община Якоруда

 • Неджми Али – кмет на община Джебел

 • Трифон Панчев – кмет на община Дряново

 • Яна Нинова – председател ОбС – Мездра

УС предложи на Общото събрание да одобри състава на комисията за провеждане на избора за членове и председатели на УС и КС на НСОРБ и да определи за председател Иван Алексиев – кмет на община Поморие. На събранието присъстваха кметът на Дупница Първан Дангов и ОбС шефът Костадин Костадинов. Двамата пътуваха в различни коли и на заседанието не могли да се видят. „Отмених пресконференцията за днес за да участвам в Общото събрание, много неща научих за финансовите перспективи пред общините, например община Дупница има право на проекти до 30 млн. лв. в областта на водоснабдяването, Кюстендил на около 50 млн. лв. в зависимост от броя жители, има много тънкости около кандидатстването, нужни са качествени проекти.“ – коментира ОбС шефът на Дупница Костадин Костадинов.

„Защо в европейска България правим кампании за издирване на деца – попита кметът на Дупница Първан Дангов на премиера акад. Николай Денков във връзка със случая с изчезналата на 22-и февруари 17-годишна ученичка Ивана Георгиева.

Кметовете имаха възможност да зададат въпроси на премиера, вицепремиера Мария Габриел и финансовия министър Асен Василев. Според него децата са уязвими на улицата, в училище, при личния лекар. „Благодарен съм на министрите на финансите за това, че държавата финансира дейностите за т.нар. деца в риск или СОП, всичко държавата финансира там, но ефектът, уважаеми господин министър-председател и колеги, аз не го виждам“, каза Дангов.

Премиерът акад. Николай Денков му отговори, че темата е важна, но част от обобщенията не са верни, и посочи, че през последните 3-4 години около 50 хиляди деца са били върнати обратно на училище. Той добави, че за всеки конкретен случай трябва за се гледа какво се е случило с детето, какво са направили родителите и училището.

Ръководството на Националното сдружение на общините в Република България се осъществява от общото събрание; Контролен съвет; Управителен съвет и изпълнителен директор. Управителните органи се избират за срок от четири години. Контролният съвет e контролен орган на асоциацията. Той се състои от петима членове, избрани от общото събрание за срок от 4 години.

Той контролира изпълнението на решенията на общото събрание и Управителния съвет, на бюджета на сдружението и следи за спазването на Устава на организацията. Управителният съвет се състои от 23-ма членове, които се избират с тайно гласуване от общото събрание за срок от четири години. Изпълнителен директор на организацията в момента е Силвия Георгиева от Самоков.

 

Радослав Ревански държа реч за финансовите потоци към общините пред президента Р. Радев, М. Габриел и кметове от страната 

 

Радослав Ревански държа реч за финансовите потоци към общините пред президента Р. Радев, М. Габриел и кметове от страната 

 

 

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here