Изграждат модерно и икономично улично осветление в Гърмен

Общинският съвет даде съгласие Община Гърмен да разработи и кандидатства с проектно предложение за внедряване на мерки за енергийна ефективност в системите за изкуствено улично осветление по Националния план за възстановяване и устойчивост. Финансирането по процедурата е със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) и националния бюджет. Конкретните цели на процедурата са да повиши енергийната  ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление. Друга задача е постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия в системата/ите за външно изкуствено осветление, обект на интервенцията. Максималният размер на заявените средства по проекта е до 2 000 000 лева с ДДС и се предвиждат следните дейности по всички населени места на общината: – демонтаж на съществуващи осветители, проводници и кабели; – доставка и монтаж на нови осветители, проводници и кабели; – доставка и монтаж на съоръжение/я  за производство и съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в системата на ВИО; – демонтаж на съществуващи средства за управление, доставка и монтаж на нови средства за управление, измерване и контрол, с възможност за надграждане и разширение , в т.ч. въвеждане или свързване към съществуваща система за автоматизация и управление на системата за външно изкуствено осветление; – извършване на строително-монтажни работи, пряко свързани с реконструкцията на системата/ите за външно изкуствено осветление.

Общинският съвет даде съгласие Община Гърмен да разработи и кандидатства с проектно предложение за внедряване на мерки за енергийна ефективност в системите за изкуствено улично осветление по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Финансирането по процедурата е със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) и националния бюджет. Конкретните цели на процедурата са да повиши енергийната  ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление. Друга задача е постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия в системата/ите за външно изкуствено осветление, обект на интервенцията.

Максималният размер на заявените средства по проекта е до 2 000 000 лева с ДДС и се предвиждат следните дейности по всички населени места на общината:
– демонтаж на съществуващи осветители, проводници и кабели;
– доставка и монтаж на нови осветители, проводници и кабели;
– доставка и монтаж на съоръжение/я  за производство и съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в системата на ВИО;
– демонтаж на съществуващи средства за управление, доставка и монтаж на нови средства за управление, измерване и контрол, с възможност за надграждане и разширение , в т.ч. въвеждане или свързване към съществуваща система за автоматизация и управление на системата за външно изкуствено осветление;
– извършване на строително-монтажни работи, пряко свързани с реконструкцията на системата/ите за външно изкуствено осветление.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here