Пирин издигна Димитър Бербатов за президент на БФС

Пирин издигна Димитър Бербатов за президент на БФС
Пирин издигна Димитър Бербатов за президент на БФС

Пирин издигна Димитър Бербатов за президент на БФС.

Общински съвет Благоевград прие предложението на кмета на Общината Методи Байкушев, свързано с молба от управителя на ОФК „Пирин“ Петър Занев. То е отбора да издигне кандидатурата на Димитър Бербатов за председател на Българския футболен съюз. Това се случи на днешното редовно заседание на Общински съвет Благоевград.

По време на заседанието бяха обсъдени и приети важни решения за подобряване живота на гражданите в община Благоевград.
Поставени бяха общо 55 решения.
Програмата за управление на Община Благоевград в мандат 2023 – 2027 година, бе представена на съветниците от кмета Байкушев, който уточни, че пред Общината има две сериозни предизвикателства, едното от които е свързано със системата за управление на отпадъците, а другото с тежкото финансово състояние на Общината.
Прието бе и предложението за Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Благоевград. Ведно със становище № В-00-93/09.02.2024 г. на Временна комисия за подготовка на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет. Неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, заедно с изменение, което бе гласувано в зала, а именно, че кандидатите за поста трябва да имат постоянен или настоящ адрес в Община Благоевград от поне шест месеца.
Във връзка с правилника бе създадена временна комисия. С председател Василиса Павлова, за провеждане на процедура по избор на обществен посредник на територията на Община Благоевград.
За членове на комисията бяха избрани: Милена Бунцева, Анна Мазурска, Георги Корчев и д-р Калоян Калоянов.
Общинските съветници дадоха положителен вот и за предложението на кмета Байкушев, за предоставяне за безвъзмездно управление на част от общински нежилищен имот, находящ се в с. Покровник, общ. Благоевград за нуждите на регионален исторически музей.
Гласувани бяха редица предложения, относно отдаване под наем на общински нежилищни имоти, както и за прекратяване на съсобственост чрез продажба.

Пирин издигна Димитър Бербатов за президент на БФС.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here