Зам.- кметът Станимира Давидова изкова с школските шефове в Самоков формулата за разпределяне на парите за образование

Самоков

Зам. кметът по финанси Станимира Давидова с директорите на общински училища и детски градини обсъдиха формулата за разпределение на средствата за образованието.
Формулата се изготвя от комисия, назначена със заповед на кмета. Тя определя сумата, която всяко училище и детска градина ще получи за цялата година. 85 на сто от средствата се разпределят на базата на основни компоненти, а останалите до 15 въз основа на допълнителни компоненти.

Основни компоненти са стандартите за дете /ученик, група/паралелка, институция, броят на децата, паралелките в детските градини/училищата за съответната дейност и регионалния коефициент за общината.

Допълнителни компоненти на формулата за 2024 г. са обективни географски, демографски и инфраструктурни показатели.
Размерът на единния разходен стандарт е повишен, спрямо 2023 г. перо „Образование” в бюджет е с ръст от 3 709 928 лв.
По приетата за 2024 г. формула, средствата за образование ще се разпределят като 97,30% от ЕРС се предоставя на база брой ученици, 2,7 % за допълнителните компоненти. Основен акцент е върху дофинансирането на по-малките училища. Резервът за тази година се определи в размер на 1,3% от единния разходен стандарт.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here