Административен съд – Благоевград обяви за решаване делото за оспорения избор на Общински съвет – Петрич

Административен съд – Благоевград
Административен съд – Благоевград обяви за решаване делото за оспорения избор на Общински съвет – Петрич.

Административен съд – Благоевград обяви за решаване делото за оспорения избор на Общински съвет – Петрич.

Административен съд – Благоевград приключи по същество адм. дело №1068/2023г., образувано против Решение № 300-МИ/31.10.2023г. на Общинска избирателна комисия – Петрич. За определяне на изборните резултати за общински съветници на община Петрич. В открито заседание съдът изслуша заключението на вещите лица по всички поставени въпроси от възложената съдебно-математическа експертиза.

Проверени по делото са изборните книжа от избора за общински съветници в 22 секционни избирателни комисии на територията на община Петрич. Въз основа на констатациите относно коректността в преценката за действителност и недействителност на бюлетините. Броят на действителните бюлетини, с отбелязана преференция за всеки от кандидатите за общински съветници и броят на недействителните бюлетини, експертизата дава становище променя ли се и как разпределението на мандатите за общински съветници между партиите и коалициите.

Приложена по делото е и информация от ЦИК с резултатите от проверката, извършена от ГД ГРАО за лицата. Гласували на 28.10.2023г. на изборите за общински съветници в община Петрич, в нарушение на правилата на Изборния кодекс.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

Адм. дело №1068/2023г. е образувано по жалба на Марио Минев. Кандидат за общински съветник от листата на ПП ДПС в община Петрич против Решение № 300-МИ/31.10.2023г. на Общинска избирателна комисия – Петрич. Към делото присъединени още пет дела по описа на Административен съд – Благоевград, всички образувани по жалби срещу № 300-МИ/31.10.2023 г. на ОИК – Петрич. Двама от жалбоподателите оттеглиха  жалбите си преди насрочване на първото заседание.

Административен съд – Благоевград обяви за решаване делото за оспорения избор на Общински съвет – Петрич.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here