Васка Алмишева: Ако имаш атаки /паника/, пей с мен тази песен!

Васка Алмишева: Ако имаш атаки /паника/ от сатана, пей с мен тази песен!

Ако имаш атаки от сатана- паника, безпокойство, гняв- пей с мен тази песен! – призова учителката по английски език от гр. Гоце Делчев васка Алмишева.

“Покорявайте се на Бога и противете се на дявола и той ще бяга от вас.” Яков 4:7 – е текстът от Библията, който ме вдъхнови да запиша тази песен. -призна тя.

Васка Алмишева от гр. Гоце Делчев записа няколко уникални песни в Кипър. Тя преподава английски език в Гоце Делчев, има собствена школа и е музикален педагог. Музиката и текстът на песните са нейно дело. Те са донесли сила, здраве и вдъхновение на стотици хора. Песента „Господ ми е дал власт“ е само от две изречения, но в тях е заключена най- голямата сила на християнина.

„Заповядам ти Сатано да се махнеш от мен в името на Исуса Христа! Господ ми е дал да имам власт над теб в името на Исуса Христа.“

Васка Алмишева: Ако имаш атаки /паника/ от сатана, пей с мен тази песен!

ПОБЕДИ ДЕПРЕСИЯТА

Псалом 143:3-10 описва депресията и начина, по който да излезем от нея. Повечето от тези песни за излизане от депресия, са писани от цар Давид, който освен силен военен мъж и държавник, е бил и поет, също борещ се с трудности и неприятни обстоятелства като нак. Нека разгледаме този пасаж подробно, за да видим стъпките, които трябва да предприемем, за да преодолеем тази атака на врага.

1. Разпознай естеството и причината за проблема.

Защото неприятелят подгони и преследва душата ми, удари о земята живота ми, поставил ме е да живея в тъмни места, като онези, които са отдавна умрели.

-Псалом 143:3

„Живея в тъмни места, като онези, които са отдавна умрели“ определено ми звучи като описание на някой депресиран.

Забележете, че причината или източникът на тази депресия или атака над душата е Сатана.

2. Разпознай, че депресията краде живота и светлината.

Затова, духът ми изнемогва и изчезва [обгърнат в мрак] в мене, сърцето в гърдите ми става безчувствено.

-Псалом 143:4

Депресията потиска духовната свобода и сила на един човек.

Нашият дух, (укрепяван и насърчаван от Божия Дух) е силен и свободен. Ето защо Сатана се опитва да потисне силата и свободата на духа ни, като изпълва ума ни с мрак и тъмнина. Запомнете, че е жизнено важно да се възпротивите на това чувство, наречено „депресия“, веднага щом усетите, че се промъква към вас. Колкото по-дълго му позволите да остане във вас, толкова по-трудно ще му противостоите.

3. Спомни си добрите времена.

Спомням си древните дни, размишлявам за всичките Твои дела, поучавам се в творенията на ръцете ти.

-Псалом 143:5

В този стих четем за отклика на псалмиста на неговото състояние. Спомнянето, размишлението, обмислянето са все функции на ума. Той очевидно знае, че неговите мисли ще повлияят на чувствата му, ето защо той започва да мисли за тези неща, които ще му помогнат да се справи с тази атака на ума му.

4. Хвали Господа въпреки проблема.

Простирам ръцете си към Тебе; душата ми жадува за Тебе като безводна земя. (Села.) [спри и спокойно помисли за това!]

-Псалом 143:6

Псалмистът знае важността на хвалението; той издига ръцете си в поклонение. Той изявява същността на своя проблем – необходимостта от Господа. Единствен Бог е способен да го накара да се почувства удовлетворен.

В повечето случаи хората са депресирани, защото имат нужда от нещо, но го търсят на неправилното място, което само допринася още повече за тяхното състояние.

В Еремия 2:13 Господ казва: Защото две злини стори Моят народ: остави Мене – извора на живите води, и си издълба водоеми, пукнати водоеми, които не могат да държат вода.

Единствен Бог е способен да напои жадната душа. Не се заблуждавайте, че нещо друго има силата да утоли жаждата ви напълно и съвършено. Преследването на неправилните неща винаги ще ви остави разочаровани, а разочарованието отваря врата за депресията.

5. Потърси Божията помощ.

Скоро ме послушай, Господи; духът ми чезне; не скривай лицето Си от мене, да не би да заприличам на онези, които слизат в рова (гроба).

-Псалом 143:7

Псалмопевецът търси помощ. Той на практика казва: „Побързай Боже, защото няма да мога да издържа дълго време без Тебе.

6. Слушай Господа.

Дай ми да чуя рано гласа на милостта Ти, защото на Тебе се доверявам и уповавам; дай ми да зная пътя, по който трябва да ходя, защото към Тебе издигам вътрешното си естество.

-Псалом 143:8

Псалмистът знае, че той трябва да чуе гласа на Бога. Трябва да се увери в Божията любов и милост. И също се нуждае от вниманието на Бога и от Неговото напътствие.

7. Моли се за освобождение.

Избави ме, Господи, от неприятелите ми; към тебе прибягвам, за да ме скриеш.

-Псалом 143:8

Тук псалмопевецът отново заявява, че единствен Бог може да му помогне.

Забележете и това, че в цялото си споделяне е насочил ума си към Бога, а не към своя проблем.

8. Търси Божията мъдрост, познание и водителство.

Научи ме да изпълнявам волята Ти, защото Ти си мой Бог; благият Твой Дух нека ме води в равна земя, земята на правдата.

-Псалом 143:10

Навярно псалмистът посочва, че е излязъл от обхвата на Божията воля и по този начин е отворил врата на дявола да атакува душата му. Той иска да бъде покорен на Божията воля, защото сега вече осъзнава, че това е единственото безопасно място.

После той моли Бог да му помогне да бъде стабилен. Вярвам, че тази фраза „води ме в равна земя“ се отнася за неговите неустановени емоции. Той иска да върви на равно, а не да бъде тласкан в чувствата си ту нагоре, ту надолу.

ИЗПОЛЗВАЙ СВОИТЕ ОРЪЖИЯ

Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, (оръжия от плът и кръв) но чрез Бога са силни за събаряне на крепости.

Понеже събаряме помисли, аргументи, теории, размишления и всяко горделиво нещо, което се издига високо против (истинското) познаване на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа (Месия, Помазаника).

-II Коринтяни 10:4–5

Сатана употребява депресията, за да въвлече милиони в ямата на мрака и отчаянието. Самоубийството често е в резултат на депресия. Склонните към самоубийство са толкова негативни и отчаяни, че не виждат никаква надежда за своето бъдеще.

Помнете: негативните чувства идват от негативните мисли.

Умът е бойното поле, мястото където или се печели, или се губи битката. Още днес избери да бъдеш позитивен – като събаряш всяка негативна мисъл и въображение – и подчини мислите си на Христос. (ІІ Коринтяни 10:5)

2. Насочи вниманието си към Бога.

Ще опазиш и държиш в съвършен и постоянен мир този, чиито ум [и в своите наклонности, и в своя характер] е насочен към Теб, защото на Тебе се уповава, на Тебе се предава, на Тебе се обляга и на Тебе се надява с увереност.

-Исая 26:3

Исус е имал непрестанно общение със Своя небесен Баща. Не е възможно да имаш пълноценна връзка с когото и да било, ако не насочиш цялото си внимание към него. Ако аз и съпругът ми сме заедно в колата и той ми говори, а аз си мисля за нещо друго, изобщо не общуваме, защото не му давам цялото си внимание. Ето защо смятам, че съвсем уверено мога да кажа, че мислите на един човек, който функционира в Христовия ум, са насочени към Бога и към всичките Му мощни дела.

РАЗМИШЛЯВАЙ ЗА БОГА И НЕГОВИТЕ ДЕЛА

Цялото ми естество ще се насити като от тлъстина и мас; и с радостни устни ще те славословят устата ми.

Когато си спомням за Тебе в леглото си, размишлявам за Тебе през нощните стражи.

-Псалом 63:5–6

И ще размишлявам върху всичко, което си сторил, и Твоите (мощни) деяния ще си спомням.

-Псалом 77:12

За правилата Ти ще размишлявам и Твоите пътища ще зачитам [пътеките на живота, маркирани от Твоя закон].

-Псалом 119:15

Спомням си древните дни, размишлявам за всичките Твои дела, поучавам се в творенията на ръцете ти.

-Псалом 143:5

Давид често говори в Псалмите за размишляване за Бога, за Неговата добрина, за делата и пътищата Му. Изключително насърчително е да размишляваш за добротата на Бог и за всичките чудесни дела на ръцете Му.

Аз обичам да гледам телевизионни предавания за природата, животните, океана и т.н., защото те изявяват величието и необятността на Бога, Неговата изключителна изобретателност и как Той държи всичко чрез Своето могъщо слово (Евреи 1:3).

Размишляването върху Бог и Неговите пътища и дела трябва да стане редовна част в нашия мисловен живот, ако искаме да ходим в победа.

Един от любимите ми стихове от Писанието е Псалом 17:15, където псалмопевецът казва за Господа: Ще бъда напълно наситен, когато се събудя и [открия], че наблюдавам Твоя образ [и ще имам сладко общение с Теб].

Имала съм много нещастни дни, защото още със ставането си сутрин съм започвала да мисля за всички неправилни неща. Но сега мога да кажа, че съм абсолютно удовлетворена, откакто Святият Дух ми помогна да постъпвам и мисля според Христовия ум (ума на Духа), който е вътре в мене. Общуването с Господа рано всяка сутрин е сигурен начин, по който да започнеш да се наслаждаваш на живота.

….. следва продължение

16 глава от книгата „БОЙНОТО ПОЛЕ НА УМА“

Джойс Майер

Виж цялата книга в Ekipirane тук: https://books.ekipirane.com/бойното-поле-на-ума/

Васка Алмишева: Ако имаш атаки /паника/ от сатана, пей с мен тази песен!

Васка Алмишева: Ако имаш атаки /паника/ от сатана, пей с мен тази песен!

 

 

 

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here