В Перник ще харчат 161 млн. през 2024 г., данък МПС докарва 4,9 млн.в хазната, от сгради- 4,8

бюджет Перник

С 30 гласа „за“ и един „въздържал се“, дошъл от Кирил Леонов, в Перник приеха бюджета за тази година в размер на 161 235 060 лв. Отделените средства в капиталовата програма са 41 156 817 лв.
Държавната финансова инжекция към хазната е 97 294 560 лв. Общината ще разчита на 61 611 700 лв. собствени приходи и на дофинансиране от 2 328 800 лв. общински средства. Сметките показват, че бюджетът през тази година е с 3 742 999 лв. повече приходи спрямо 2023 г.
Очакваните постъпления от имуществени и др. данъци са 15 675 000 лв. Интересното е, че перничани ще внесат в хазната повече пари за автомобили, отколкото на недвижимо имущество. В Перник ще чакат от данъка върху недвижимите имоти 4 800 000 лв., докато от превозни средства 4 900 000 лв. Данък придобиване на имущество ще допринесе с 5 600 000 лв. Очакваните неданъчни приходи са 28 114 244 лв.
Разходите за издръжка на администрацията са в размер на 2 223 161 лв., а на Общинския съвет 616 000 лв. По пера най- много пари са заложени за образование- 62 061 547 лв. За благоустрояване са предвидени 44 449 813 лв., за социално осигуряване и грижи 15 912 592 лв. За икономически дейности и услуги са предвидени 13 401 862 лв., за здравеопазване 5 437 907 лв., почивно дело, култура, религиозни дейности 8 861 325 лв.  и за отбрана и сигурност са 1 914 360 лв.
Общината ще разпредели субсидии за спортните клубове в размер на 576 500 лв. От тях по 120 000 лв. вземат за волейболният и баскетболният „Миньор“. 100 000 лв. са за футболния им съименник, 20 000 за ВК „Металург“.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here