Стефан Тачев: По 8 000 лв. заплати са раздавани в администрацията на Бобошево!

Стефан Тачев
Стефан Тачев: По 8 000 лв. заплати са раздавани в администрацията на Бобошево!

Стефан Тачев: По 8 000 лв. заплати са раздавани в администрацията на Бобошево!

Между 5 и 8 000 лв. са получавали общински служители от обкръжението на екс кметът Крум маринов в Бобошево. това обяви на вчерашната сесия в интервю за 4ВЛАСТ- Информационна агенция настоящия кмет Стефан Тачев. Той посочи имената на „любимците“, сред които е името на главния сченоводи Нина Шиникова. Шиникова се опитала да бойкотира и бюджета за 2024 г., но с усилията на екипа на Тачев, номерът и не милал. бюджетът, в размер на над 5 000 000 лв. бе приет, вижте видеото с интервю на кмета от тайминга на 10.27 минута, от начало говори Крум Маринов в право на обяснение на отрицателен вот за „Бюджет 24“.

Стефан Тачев посочва, че е налице неотложна необходимост от оптимизиране на щатните длъжности и функционалността на организационно-управленската структура на местната администрация.  Според така приетата нова структура на общинската администрация в община Бобошево се откриват нови длъжности като Връзки с обществеността към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. За пръв път ще бъдат назначени главни специалисти „Образование и култура“,  „Спортни дейности“, „Търговски дейности“, както и експерт „Обществени поръчки и проекти“.Както и в мандата на Крум Маринов, така и в този на Стефан Тачев ще има двама заместник-кметове. Това са Миланчо Геров и Антоанета Йорданова. Главният архитек ще бъде на половин щат. Бюджетът, който бе гласуван е в размер на 5 240 188 лв. Общата субсидия за делегараните от държавата дейности възлиза на 2 095 209 лв. От предишното управление се наследяват в бюджета за тази година 717 890 лв. От данъци се очакват постъпления в размер на 225 500 лв. В бюджета на общината са заложени и 4 000 лева представителни за кмета Стефан Тачев. Отпускат се и средства за работно облекло на служителите в администрацията в размер на 1 минимална работна заплата, или 933 лева. За селата с до 500 жители се предвижда отпусането на 3 000 лева, а за тези с кметски наместници- 740 лв. В бюджета за тази година са предвидени и по 800 лв. за погребения на самотни хора без близки и бездомни, както и настанени в социални заведения. 143 000 лв. са предвидени за заплати на общинските съветници.10 000 лв. са предвидени за справяне с последствия от бедствия и аварии, а 7 266 за доброволните формирования.

Очаквайте подробности!

Както вече ви съобщихме:

Триото връзва семейния бюджет с пари от европроекти и допълнителни договори, уреди половината роднини за социални асистенти на родителите си

 

 

Бившият председател на КПУКИ Филип Златанов и подчинените на прокурор Даниела Гюрова не видяха конфликт на интереси, спряха разследването

 

 

Бившият счетоводител и лидер на БСП Николина Субева: Аз издигнах Крум Маринов за кмет, той ми сложи главата на дръвника, но неговата ще падне

 

„Счетоводството на община Бобошево е превърнато в роднинско гнездо от кмета на общината Крум Маринов. Двете първи братовчедки Нина Шиникова и Райна Волева са назначени съответно за директор на дирекция „ФСД, бюджет и човешки ресурси” и счетоводител, а снаха им Ирена Зарова – за касиер на общината.

Трите са в йерархическа зависимост една от друга и въртят безконфликтно общинските пари, като наред с трудовите си договори се водят на работа и проекти.” Тези и още ред скандални факти, уличаващи ръководството на община Бобошево в грандиозни далавери и газене на закона, разкри бившият счетоводител на общината Николина Субева.

По смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси трите първи финансистки на кмета Крум Маринов са свързани лица, тъй като се намират в роднинска връзка, а съгласно чл. 2, ал. 2 на същия закон „частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лица, заемащи публична длъжност или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.”

Райна Волева е главен специалист „касиер неданъчни приходи” и роднина на директора на Дирекцията „ФСД, бюджет и човешки ресурси” Нина Шиникова. По права линия двете са първи братовчедки, а Ирена Зарова е младши счетоводител и роднина на директора на дирекцията по съребрена линия – снаха е на Райна Волева. И двете служителки са пряко подчинена на директорката Шиникова.

Субева, която е бивш лидер на БСП в Бобошево, веднага сигнализира за шуробаджанащината КПУКИ. Сигналът е подаден на 5.12.2011 г. Комисията е следвало да се произнесе по сигнала до 05.02.2012 г., но решението идва три месеца след крайната дата. Съгласно Административно-процесуалния кодекс чл.58, ал.1 непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ да се произнесе решение.

Даниела Гюрова

Според императивния характер на тази разпоредба законно издаденото решение не съществува, а сигналът няма никаква стойност. „Изводът е ясен – КПУКИ направи отчаян опит да замаже престъпление, уточни Субева. Въпреки всичко, без да описва датата, КПУКИ излиза с решение независимо от факта, че е взела решение, което прекратява наказателно производство, което внесох в Районна прокуратура-Дупница. Подчинените на шефа на прокуратурата в Дупница Даниела Гюрова уж стартираха проверка, но домазаха следите и дори не ми върнаха отговор защо са прекратили производството, докъде е стигнало разследването, защо не са подведени под наказателна отговорност кметът и трите му финансистки. Вместо това шефката на дирекцията Нина Шиникова ме даде под съд за клевета и трябваше да се боря три години, за да докажа, че казвам истината, но победих. Това ми коства куп болести, сред които и диабет. Между другото аз съм тази, която предложи Крум Маринов за кандидат-кмет от БСП малко след като той си хвърли герберската партийна книжка. Той е човекът, който ме помоли да внеса сигнал за финансови афери срещу Нина Шиникова на база проверка на Сметната палата за това, че е изготвила документи с невярно съдържание и договор за назначаване, които са довели до подвеждане на инспекциите в Кюстендил, като РУСО – Кюстендил, община Бобошево, кмета на община Бобошево, ощетяване на бюджета на общината и изплащане на неверни заплати в община Бобошево. Освен това тя е дала неверни обяснения пред КПУКИ. Шиникова е дала неверни обяснения пред КПУКИ, както и към зам.-кмета Илиян Геров. Тя не е посочила наградите, които са си раздавали, както и включването им в програми, които се работят в работно време. Шиникова е подвеждала и ОбС-Бобошево, като е давала неверни данни.” Прокуратурата в Дупница мълчи за всички тези престъпления. Недоумение буди фактът, че КПУКИ е взела решение, с което си е позволила все пак да направи следните изводи: „Наличието на йерархическа свързаност между Нина Шиникова и Райна Волева в качеството им на лица, заемащи публични длъжност, само по себе си не представлява нарушение на КПУКИ.” От комисията пишат, че разследването им е показало, че Нина Шиникова не е изпълнявала свои задължения в интерес на свързаното с нея лице Райна Волева. Производството е прекратено, но правенето на такива изводи в изложение на решение е недопустимо и въпросът, който се налага, е защо тези изводи не са превъплътени в самото решение. Какво се цели с това? Мотивите за прекратяване на производството по сигнала са лаконични – „Нина Шиникова не е изпълнявала свои задължения в интерес на свързаните с нея лица и в сигнала няма твърдения или данни за допуснати от нея конкретни нарушения и такива не са установени.” Парадоксалният извод предизвиква въпроса за каква проверка става въпрос и защо подателят на сигнала, който не е разследващ орган, трябва да събира доказателства? Доказателствата се събират служебно от административния орган – било то КПУКИ, прокуратурата или полицията. Така трите институции, до които е внесен сигналът, отстраняват умишлено Николина Субева от процеса на разследване, като просто анулират сигнала й. Трите институции вземат решение единствено базирано на показанията на трите уличени жени и на служебно предоставените документи от кмета на община Бобошево Крум Маринов, който по понятни причини, а именно да не бъде заключен, защитава Нина Шиникова. Ето защо решението на КПУКИ, оглавявано тогава от Филип Златанов, е абсолютно нередно и незаконосъобразно, нередно и взето в полза на лица, намиращи се в конфликт на интереси. Решението е взето в резултат на несправедлив и дискриминационен подход от страна на КПУКИ в процеса на производството, като е лишена Субева от възможността да участва в процеса и да реагира адекватно, като опровергае писмото на кмета на Бобошево и писменото становище на Нина Шиникова и родственичките й. Укрити са факти за получени облаги и от материален и нематериален характер в резултат на проявен частен интерес от Нина Шиникова и свързаните с нея лица Райна Волева и Ирена Зарова, заемащи публични длъжности в ОбА-Бобошево. Фактите, пред които си затварят очите хората на Яне Янев и прокурор Даниела Гюрова в Дупница, са, че Нина Шиникова през работно време успоредно с изпълнението на задълженията си като държавен служител работи и по различни европейски програми, последната от която е „Трансгранично сътрудничество”, за което получава възнаграждение по трудови договори. Във всички програми, които се разработват в общината, Нини Шиникова винаги включва като участници в разработването и подчинените й служители роднини Райна Волева и Ирена Зарова. Никога досега не е извършван обективен подбор и не са участвали други служители в разработването на програми, категорична е Субева и добавя: „По „Трансгранично сътрудничество” отделен трудов договор има и кметицата на село Слатино Сашка Тренева, Красимира Ненова – началник-отдел „Общинска собственост и капитално строителство” в общината, и счетоводителката Райна Волева. Нина Шиникова е уредила подчинените й служителки да получават пари като социални асистенти. Снахата на счетоводителката Райна Волена – Ирена Зарева, получава заплата като социален асистент на майката на Волева. Съпругът на другата подчинена й счетоводителка Даниела Кепова – Юри, е назначен като социален асистент на майка си. Племенницата на Нина Шиникова – Веска Шиникова, получава заплата като социален асистент на бащата на Нина Шиникова. Какви социални асистенти са това, след като през деня 8 часа изпълняват служебните си задължения в счетоводството на общината? Освен това със знанието на директора на дирекция ФСДиЧР Нина Шиникова подчинената й Ирена Зарева е назначена за счетоводител на ЦДГ „Здравец” в Бобошево, за което също получава заплата. Как може да се изпълняват едновременно две длъжности на различни работни места по едно и също работно време? Задълженията си като счетоводител в детската градина Зарева изпълнява за сметка на работното време в общинска администрация за длъжността й младши счетоводител касиер. Затова тя много често отсъства от работното си място в общината, за което другите счетоводителки и Нина Шиникова я прикриват. Субева е бивш общински съветник от БСП с три мандата зад гърба си, тя е бивш главен счетоводител на образованието. Между нея и Крум Маринов е сключен трудов договор на 19.09.2011, по силата на който тя е назначена като вр.и.д. кмет на село Слатино със заплата 550 лв. В хода на производствата срещу него и трите финансистки Субева е освободена от длъжността си като счетоводител на образованието в община Бобошево.

„Той ме принуди да обвиня Нина в серия нарушения и аз пуснах сигнал до ОбС и прокуратурата за нередностите, след което Общинският съвет възложи на дисциплинарния съвет към общината начело с Марияна Стаменова да направят разследване, но те отказаха. Всъщност целта е била моята глава да сложи на дръвника, а не на трите родственички. Нека хората сами да преценят що за човек е Крум Маринов и екипът му.”

Субева е председател на общинската организация на БСП-Бобошево през 2009 и 2010 година. Маринов напусна ГЕРБ и аз го приех за член на БСП и даже го предложих за кмет. 25 години съм главен счетоводител на отдел „Образование” в Бобошево. Аз предложих и Нина Шиникова за главен счетоводител на общината. Оттук тръгна всичко, тя започна да ме тормози не ми превеждаше парите за образованието като счетоводител. Тя преди това беше касиер и аз бях на по-горна позиция от него. Тя направи интригата между мен и кмета. Целия мандат на Крум Маринов го изнесох аз на свой гръб и един ден ме извика и ми каза: „Госпожо Субева, искам да уволним Нина Шиникова.” Аз му заявих: „Знаеш, че мога да ти помогна” и подадох сигнали докъде ли не. Тя вече достатъчно се беше провинила. Три години се точи дело срещу мен, като на всяко дело Крум Маринов и трите дами идваха пред съдебната палата със служебната кола на общината, а водеха частно дело срещу мен.

Градоначалникът, вече бивш на Бобошево спира погледите на хората с луксозната си кола „Ауди Q7”. Припомняме, че за първи път Крум Маринов се появи с немския звяр пред над 2000 зрители на мотокроса миналата година в Бобошево. Зрителите тогава се насъбраха пред паркираното лукс возило на кмета. Част от бобошевци заговориха, че джипът на Маринов не е от вчера: „Купи си го още щом спечели първите частични избори в Бобошево. Бързо се замогна, но сега за първи път се показва официално с колата, и то на най-голямото събитие в Бобошево – мотокроса”, коментираха местните. „Джипът е личен, не е служебен”, уточни жител на Бобошево.

Ето и съветниците, които управляват Бобошево:

 

 

 

Три родственички финансистки – Нина Шиникова, Райна Волева и Ирена Зарова, начело с кмета Крум Маринов въртят милионите в община Бобошево, делят общинската баница с родата

 

 

 

 

 

 

 

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here