За качествен живот: „… да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих…“

„... да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих...“
„... да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих...“
Законът на любовта

Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго.

Йоан 13:34

Божието семейство е любящо семейство.

И законът на любовта в него е: „… да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих…“.

Как ни възлюби Бог? Възлюби ли ни, понеже заслужаваме? Не. Бог ни възлюби, когато все още не бяхме достойни за любов. Бог ни възлюби, когато все още бяхме грешници! (Помисли само: Ако Бог ни възлюби с такава велика любов, когато все още бяхме грешници и като Негови врагове недостойни за любов, то можеш ли да си представиш, че ще ни обича по-малко като Негови деца?) Не, хиляда пъти не!

Любовта е единствената заповед на любящото семейство. Ако обичаш някого, ти няма да крадеш от него. Когато обичаш някого, ти няма да го убиеш, нито пък ще ограбиш къщата му. Няма да говориш лъжи по негов адрес. Следователно, Божествената любов изпълнява закона.

Докато любовта е законът на Божието семейство, една стъпка извън любов означава стъпка към греха. Ако си направил такава стъпка, покай се и се върни към живота в любов. За да имаш общение с Отец, за да ходиш с Бога, за да живееш в Божието царство, ти трябва да ходиш в любов – защото Бог е любов. За по- качествен живот!

ИЗПОВЕД: Аз обичам другите така, както Исус ме обича. Любовта е законът, на който се подчинявам. Аз ходя в любов. Затова имам общение с моя Баща, Който е любов.

Из „Храната на вярата“ – Кенет Хегин

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here