Отпуснаха 6 млн. лв. за пречиствателна станция в Петрич, проектът е за 18 млн., ще обслужва близо 40 000 души  

Екипът на кмета на Петрич Димитър Бръчков успя да осигури финансиране за ключовия проект.
Екипът на кмета на Петрич Димитър Бръчков успя да осигури финансиране за ключовия проект.

Отпуснато е финансиране в размер на 6 млн. лв. за първия етап от проекта за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в Петрич. Решението е било взето на заседание на Управителния съвет на ПУДООС.
Общата стойност на проекта, който изготви и подаде община Петрич, е 18 057 051, 73 лв. с ДДС. Той е за пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждаща инфраструктура – захранващ водопровод, довеждащ колектор и транспортен достъп.
От общината съобщават, че след като стартират дейностите по изпълнението, ще подадат ново заявление за финансиране на оставащите дейности. Това условие е записано в окончателното решение на ПУДООС.
Капацитетът на възловото за град Петрич съоръжение е 38 890 еквиваленти жители.
Община Петрич успя да защити и проект за пречиствателна станция за отпадъчни води на най-голямото село – Първомай.
Той включва довършване на канализационната мрежа на селото, изграждане на пречиствателна станция, изграждане на довеждащ колектор, отвеждащ колектор за заустване и водопровод.
Двата обекта са резултат на продължителна работа за отговаряне на изискванията с цел одобрение на нужното финансиране за изпълнение, резултат на сериозно извървяна процедура и преодолени немалко спънки.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here