Радомир с бюджет за 2024г. 40 289 887 лв., капиталовите разходи е в размер на 11 838 083 лв.

Радомир с бюджет
 Радомир с бюджет за 2024г. 40 289 887 лв., капиталовите разходи е в размер на 11 838 083 лв.

 Радомир с бюджет за 2024г. 40 289 887 лв., капиталовите разходи е в размер на 11 838 083 лв.

На извънредно заседание съветниците гласуваха бюджета на община Радомир за 2024г. Тази година бюджетът на Община Радомир се предвижда да бъде в размер на 40 289 887 лв., което е с около 3 млн. лв. повече от предходната година.
Приходите по делегирани от държавата дейности са в размер на 19 003 87лв., а планираните приходи от местни дейности – 21 286 008лв. Програмата за капиталовите разходи е в размер на 11 838 083лв. В капиталовата програма влизат проектиране, реновиране, рехабилитация на различни обекти на територията на общината, пътища, централна градска част. Заложено е закупуване на комбинирана машина за почистване и комбиниран багер, които ще спомогнат за облагородяване на града и населените места в общината. Сред основните цели са реализирането на планираните инфраструктурни проекти. Осъществяването на политики с фокус към образованието, спорта и личностното развитие на децата и младите хора е сред приоритетните във финансовата рамка за 2024г. В структурата на бюджета за 2024г. е предвидено сериозно финансиране за проектиране, което ще даде възможност на Община Радомир да има проектна готовност за кандидатстване за привличане на външни средства.
На заседанието на Общинския съвет клетва бе положена от Методея Методиева Христова – Димитрова от Местна коалиция “Коалиция ПП-ДБ” /БЗНС, ВМРО-БНД/, която става общински съветник на мястото на Гергана Здравкова.

групата на ПП в общински съвет Радомир
 Радомир с бюджет за 2024г. 40 289 887 лв., капиталовите разходи е в размер на 11 838 083 лв.

 

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here