1,3 млн. лв. за чистота в Бобов дол през 2024 г., в сряда ОбС гласува бюджета от 15,8 млн.

ObS Bobov dol
ОбС Бобов дол

Бюджетът на общината и план сметката за дейностите по чистота ще обсъждат на заседание идната седмица съветниците в Бобов дол.
С ресурс от 1 386 930 лв. ще разполага общинското предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“.
Най- много средства са заложени за почистване на улици, площади, алеи и паркове- 418 220 лв. Тук са включени и заплатите на служителите, които са в размер на 358 220  лв. За събиране на отпадъците в Бобов дол и транспортирането им до депа или инсталации за обезвреждане ресурсът е 398 710 лв.
А за проучване, проекти, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа 550 000 лв. Община Бобов дол планира да вложи 20 000 лв. за осигуряване на нови контейнери, кофи и техника.
Що се отнася до бюджета, както писахме, финансовата рамка за тази година е в размер на 15 877 945 лв. Община Бобов дол е предвидила 50 000 лв. субсидии за семейства с репродуктивни проблеми, ще се отпускат по 5000 лв. на семейство.
Субсидията за „Медицински център I“ е 71 000 лв., за ОФК „Миньор 2019“ е 14 000 лв., за клуба по бокс 4000 лв. и за клуба по борба и джудо „Херкулес“ 7000 лв. Инвестиционната програма в Бобов дол е с параметри 1 105 000 лв.
Трансферът от държавния бюджет е в размер на 8 920 811 лв. Планираните постъпления от данъци са 760 000 лв., а от неданъчни приходи 3 081 760 лв.
Най- големият разход е по перо „жилищно строителство и благоустройство“ 5 819 432 лв. Парите за образование са 3 535 102 лв., за общи държавни служби 2 466 715 лв. Социалната политика ще струва 1 948 393 лв., за култура са заложени 1 217 687 лв.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here