Защитени проекти! Две читалища в община Петрич ще бъдат изцяло ремонтирани Читалищата са в селата Коларово и Марикостиново

ремонтирани Читалищата

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда на читалище „Яне Сандански“ е името на проектното предложение за читалището в село Коларово, изготвено и внесено от Община Петрич, одобрено вече за финансиране.

Предвидено е сградата на това читалище, строена през 1954 година, да бъде санирана, да бъде изградена нова покривна конструкция и топлинно изолиране на същата, както и да се осигури архитектурна среда, която да бъде достъпна за хора с увреждания.
Сградата ще разполага също с надеждна гръмозащитна инсталация.
Ще бъдат подобрени и условията вътре в читалищните помещения – подмяна на врати и прозорци, ще има нова система за отопление и охлаждане. Финансирането на проекта ще се извърши чрез комбинирана подкрепа – безвъзмездна финансова помощ и собствено участие на Общината.
НЧ „Просвета 1937“ в село Марикостиново също предстои да бъде ремонтирано.
В него идентично ще се изпълнят всички мерки за енергийна ефективност на сградата, включително нов покрив и топлоизолация на същия, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, ще се ремонтира и базата вътре.
Напълно нов ще бъде облика и на тази читалищна сграда.
Проектите се изпълняват по Националния план за възстановяване и устойчивост.
Разходите, финансирани бъзвъзмездно и по двата проекта, включват строителни работи за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, в т. ч. всички съпътстващи строителни работи, необходими за изпълнение на мерките.

Разходите за финансиране на собственото участие – заложени в Бюджет 2024 на община Петрич (капиталови разходи) са за дейности, предписани в график за изпълнение на неотложните мерки в техническия паспорт на сградата, както и СМР за всички необходими и технически възможни мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here