Кметът Калоян Илиев и зам.- кметът Тони Кацаров дадоха старт на данъчната кампания в Ихтиман

Ихтиман

Кметът Калоян Илиев и зам.- кметът Тони Кацаров дадоха старт на данъчната кампания в община Ихтиман

 
От вчера жителите на община Ихтиман вече може да плащат задълженията си към хазната за 2024 г. Старт на данъчната кампания дадоха кметът Калоян Илиев и зам.- кметът инж. Тони Кацаров. Те бяха първите, заплатили своите данъци, преди уведомителните писма, посочващи размера на задълженията.
От звено „Местни данъци и такси“ при Община Ихтиман уведомяват:
Данък недвижим имот се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30-ти юни и до 31-ви октомври на годината, за която е дължим.
На предплатилите до 30.04.2024 год. за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
Данък превозни средства се плаща на две равни вноски в следните срокове:

до 30-ти юни и до 31-ви октомври на годината за която е дължим.
На предплатилите до 30.04.2024 год. за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

  • за първо тримесечие – до 31-ви януари;

  • за второ тримесечие – до 30-ти април;

  • за трето тримесечие – до 31-ви юли;

  • за четвърто тримесечие – до 31-ви октомври.

  • Такса битов отпадък се плаща на две равни вноски в следните срокове:

до 30-ти юни и до 31 октомври на годината за която е дължима.
На предплатилите до 30.04.2024 год. за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

  • Такса за притежаване на куче – собственикът заплаща годишна вноска в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/ седалище.

Кодове за вида плащане са следните:
441400 – патентен данък
442100 – данък недвижим имот
442300 – данък МПС
442800 – туристически данък
442400 – ТБО (такса битови отпадъци)
448013 – такса за притежаване на куче
Касата е на адрес:
Ихтиман
ул. „Полк. Борис Дрангов“ №4
(сградата на НАП).
Можете да я посетите в работен ден от 08:00 часа до 17:30 часа без прекъсване.
Заплащането на задълженията може да се извършва по ЕГН и Булстат, без да се представя писмено съобщение.
Заплащането на задълженията може да се извършва в брой и чрез ПОС-терминал на касата в Местни данъци и такси, във всички клонове на Изипей, Български Пощи, Банка ДСК.
ОБЩИНА ИХТИМАН
КЛОН КОСТЕНЕЦ
Банкова сметка- IBAN:BG14CECB97908447378500
BIC КОД:CECBBGSF
За невнесените задължения от минали години се начисляват лихви за просрочие и се прилагат процедури за принудителното им събиране.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here