5,6 млн. разпределят в Рила през 2024 г, бюджетът за социални грижи над 1 млн., капиталовата програма 623 хил.

Рила

5 609 890 лв. е финансовата рамка на проектобюджетът на община Рила за тази година, който беше обсъден преди дни.
От тях приходи за държавни дейности са 3 484 901 лв., а постъпленията от местни дейности 2 124 989 лв.
Заложената инвестиционна програма за 2024 г. е с измерение от 623 786 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е 450 900 лв. и 172 886 лв. от предходен остатък.
Сред най- големите разходи са за ресор „образование“- 1 273 329 лв. Следват социалните грижи- 1 089 450 лв. Издръжката на 759 100 лв., за култура са заделени 133 952 лв. Разходите за делегирани от държавата дейности иначе са в общ размер от 3 484 901 лв.

 

 

 

5,6 млн. разпределят в Рила през 2024 г, бюджетът за социални грижи над 1 млн., капиталовата програма 623 хил.
Вижте видеоканала ни:


1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here