Микроградина с бук и ела създадоха в ДГС Якоруда

Микроградина с бук и ела
Микроградина с бук и ела създадоха в ДГС Якоруда.

Микроградина с бук и ела създадоха в ДГС Якоруда.

Служителите направиха 4 площадки с по 25 броя гнезда във всяка една от тях.Това стана съвместно с представители на научния проект MyGardenOfTrees.

Засадени бяха семена от бук и ела. Площадките са оборудвани с информационни табели. Обозначаващи експерименталната пробна площ, като съответно на всяка експериментална пробна площ са снети GPS координатите.

MyGardenOfTrees е научен проект за участие, подкрепен от Европейската комисия и ръководен от Швейцарския федерален изследователски институт WSL.

Целта е да оцени растежа и способността за регенерация на сребриста ела (Abies alba Mill.) и европейски бук (Fagus sylvatica L.). Чрез експериментални градини в цяла Европа.

 

Наблюденията, получени от тези градини, ще бъдат използвани за разработване на инструмент за прогнозиране за лесовъдите. Който да им помогне да изградят гори, по-добре адаптирани към изменението на климата.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here