Оценки има, протокол от изпит не! Ректорът на ЮЗУ ще обяснява пред МОН за 80 установени нарушения

Окръжна прокуратура влиза в ЮЗУ, в ход е производство за длъжностни престъпления

Оценки има, протокол от изпит не! Ректорът на ЮЗУ ще обяснява пред МОН за 80 установени нарушения
Проверката на Министерство на образованието е установила нередности в ЮЗУ, съобщиха от ведомството. Проверяващите се заровиха в бумагите на Правно- историческия факултет след сигнал от преподавател за нередности при провеждането на изпитите. По- конкретно за нанесени оценки на студенти, без те да са полагали изпит. От МОН информират, че голяма част от учебната документация в Правно-историческия факултет на ЮЗУ се е водила непрецизно, некоректно. Допуснати са били редица технически грешки. Имало поправки на заглавия на дисциплини, грешки в хорариума, както и в ECTS кредитите по отделните дисциплини. Това са само част от констатациите от проверката, разпоредена от министъра на образованието проф. Галин Цоков.
Проверени са били главни книги на специалностите „История“, „История и археология“ и „Архивистика и информационна сигурност“.

На случаен принцип от випуск 2015 г. до випуск 2020 г. комисията е установила 58 случая на нарушения.

Те във връзка с Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища. Установена е липсата на изпитни протоколи, но от тях са били нанасяни оценки в главните книги. В други случаи липсвали номера и дати на изпитни протоколи. Както и оценки по определени дисциплини. Имало коригирани текстове с коректор, неподписани оценки и невписани оценки в главната книга при издадени дипломи.

В главните книги по специалността „Право“ от 2015 г. до 2018 г., комисията установила 80 нарушения.

Те касаят неспазване на Закона за висшето образование. Също и на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на специалността „Право“ и квалификация „юрист“. Сред нарушенията са: обучение в съкратени срокове, преместване от друго висше училище от друга специалност.

Също неспазване на продължителността на обучението, на хорариума по задължителните дисциплини. Признавани са били изпити от една образователно-квалификационна степен в друга.

Установено е, че липсвали 4 протокола от проведени изпити. В други протоколи пък имало вписани оценки без подпис или невписани такива в главната книга. В главната книга фигурирали оценки по дисциплините, които са водени от един преподавател, но са подписани от друг човек.

От ректора е изискано писмено становище по случаите на вписани в главната книга оценки, за които липсват изпитни протоколи.

Ще трябва да посочи кои са лицата, които са ги вписали. Той трябва да изиска и писмени обяснения от отговорните членове на академичния състав и на административния персонал по тези случаи. Ще трябва да приведе документацията в съответствие с изискванията на закона .
Ректорът трябва да представи на МОН образци на изпитни протоколи и главна книга, направени според изискванията.

От МОН са отправили препоръка да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 58а от Закона за висшето образование. Той предвижда дисциплинарно уволнение за член на академичния състав, ако се постави изпитна оценка без да е проведен изпит.

От министерството уточняват, че са готови да предоставят на прокуратурата данните от проверката.




Вижте видеоканала ни:


1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here