Нови играчи на хоризонта за поръчката за ремонт на помпена станция „Таушаница“ в Дупница

помпена станция Таушаница
През 2020 г. на място стана авария, която остави огромна част от града без вода.

Нови играчи на хоризонта се появиха за поръчката за ремонт на помпена станция „Таушаница“ в Дупница за 821 619 лв.
Нови играчи се появиха на хоризонта в Дупница във връзка с обществената поръчка за ремонта на помпена станция „Таушаница“ и изграждането на нов водопровод. Заложената максимална сума за работата е 821 619 лв. без ДДС. Макар финансирането за ремонта на помпената станция все още да не е осигурено, интерес не липсва. Регистрирани са били три оферти. За участие са се записали пернишката „Хидрострой“ и софийската „Старт- инженеринг“ Георги Георгиев. И двете дружества далеч не са сред обичайните участници в обществените поръчки на община Дупница. Добре познатата дупнишка фирма „Меридиан“, с управител майката на общинския съветник Илиян Миланов- Райна Георгиев, пък участва в съдружие с друга фирма. Със софийската „Прострийм груп“ с управител Тихомир Банков е сформирано ДЗЗД „Меридиан Прийм“.
Все още не са обявени финансовите параметри по подадените оферти. Както съобщихме, целта на ремонта е при кризисни ситуации да се осигури подаването на допълнителни водни количества от Дюкер 1 към резервоарите на Дренски рид. За тава ще се прави нов водопровод от ПС „Таушаница“ до резервоарите на Дренски рид. Новото трасе от тръби е планирано да се положи успоредно на съществуващия водопровод. За обекта даже има и издадено и влязло в сила разрешение за строеж от ноември 2021  г. Припомняме, че през лятото на 2022 г. беше съобщено, че държавата е отпуснала 585 810 лв. за ремонта на помпената станция, но сега е записано, че финансиране не е осигурено.
Съществуващият водопровод е довеждащ от резервоар с обем 10 300 куб. м до разпределителна мрежа в кв. „Горна махала“ в Дупница. На по-късен етап водопроводът е свързан с нов водоизточник /Дюкер 1/, с което се осигуряват допълнителни водни количества към разпределителната мрежа на кв. „Горна махала“. Помпената станция пък е изградена през 1995 г. Тя осигурява възможност за подаване на допълнителни водни количества, когато водопроводът е „превключен“ да работи като напорен.
Припомняме, че при авария на помпената станция през есента на 2020 г. огромна част от града остана без вода.

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here