Кметовете на с. Прибой- Венета Иванова и на с. Долни Раковец- Йоана Георгиева въртели фирми, отстраняват ги!

 Жителите на радомирското село Прибой отиват на избори за кмет, а Долни Раковец не, макар и двамата кметове от последните местни избори да са въртяли фирми по време на близо 3 месечното си кметуване. Адвокат Силвия Иванова ще жали решението пред съда. Новоизбраните кметовете не са прекратили дейността си в търговски дружества. Те не са пуснали молби в едномесечен срок за отписването им от участие в търговски дружества и е възможно да се простят с постовете, но бе приложен двоен аршин по политически пристрастия и чадъри. – съобщи Ивайло Шопски от „Бащино огнище“. ОИК в Радомир реши да прекрати предсрочно мандата само за кмета на Прибой. Сигнал за несъвместимост по чл.41 от ЗМСМА на избраните кметове на с. Прибой- Венета Иванова и на с. Долни Раковец- Йоана Георгиева, е подала адвокат Силвия Иванова пред Общинската избирателна комисия в Радомир. В сигнала се твърди, че избраните кметове в тези села не са изпълнили задължението си по закон и не са прекратили участието си във фирмите, с които упражняват търговска дейност и не са уведомили за това Общинската избирателна комисия и Председателя на Общинския съвет в едномесечен срок от полагането на клетвата им като кметове. Към сигнала са приложени и писмени документи.

ОИК-Радомир се събира на извънредно заседание днес, за да реши дали да прекрати предсрочно пълномощията на кметовете на двете радомирски села и посече само този на Прибой.

 

 

 

 

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here