След дълги и бурни дебати съветниците на Кюстендил не одобриха предложението заплатата на градоначалника да е 90 % от възнаграждението на министър, ще получава 60 % или 5 661 лв.

Месечното възнаграждение на председателят на ОбС- Кюстендил пък ще се повиши и тя ще бъде 90% от заплатата на кмета, общинските съветници не успяха да определят собствените си възнаграждения

Близо час съветниците в ОбС Кюстендил горещо дискутираха предложението, новото предложение, възнаграждението на кмета на Община Кюстендил да бъде 90 % от основната месечна заплата на министър.

В дългите и бурни дебати се включиха няколко ощински съветници. По думите на Йордан Тодоров става въпрос за над 8 490 лева възнаграждение. Той направи сравнение с голям град като Варна, където кмета получава 3500 лв. „Кюстендил е с най-ниско средно възнаграждение от областните градове в страната. За мен не е редно от морална гледна точка. При 1400 лева средна заплата“, каза Тодоров. По точката се изказа и общинският съветник Румен Златковски. Той бе категоричен, че заплатата е голяма за града.

Мира Маркова предложи референдум за определяне на заплатата на кмета, като уточни, че не би било правилно 50 000 лева да се разделят между седем човека.

Съветникът Михаела Крумова заяви, че трябва добре да се помисли по отношение на кметската заплата, възнагражденията на служителите в администрацията и тези в общинските предприятия.

Общинският съветник Андрей Миленков заяви, че кметът е достоен и трябва да получава едно достойно възнаграждение. Съветникът Юрий Хранов също се изказа в подкрепа за достойно кметско възнаграждение даде. Той се аргументира, че след като законодателството е определило това нещо, то трябва да бъде дадено.

Председателят на Общинския съвет адв. Димитър Велинов каза в тази връзка, че най-голямата антикорупционна практика е доброто възнаграждение. По думите му с посочения процент са били съгласни участниците в предварително проведена при него среща.

След като в залата стана ясно, че предложението възнаграждението на кмета да е 90 % от тази на министър, председателя на ОбС адв. Димитър Велинов направи предложение то да бъде намалено на 80%. Това предложение обаче също не беше прието. След това не бе приета и цялата докладна записка. В подкрепа гласуваха 16 съветници, 16 се въздържаха, а 5 бяха против. След като отказаха съветниците да гласуват тези две предложения, възнаграждението на кмета Атанасов, ще бъде в предишния размер на кмета на общината, който е 60 % от тази на министър или 5 661 лева. Съветниците не гласуваха предложението да получават 70 % възнаграждение от заплатата на общинска администрация, но гласуваха 90% от заплатата на кмета за председателя на ОбС Кюстендил.

Съветниците отказаха да гласуват предложението на Йордан Тодоров да получават 1% възнаграждене от средното възнаграждение на общинска адмистрация.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here