Първан Дангов иска 4 млн. лв. кредит, за да спаси депото в с. Джерман! След индексация на разходите за СМР стойността достига 12 629 256 лв.

Срамувах се
Първан Дангов

Поемане на краткосрочен общински дълг до 4 милиона лева от фонд ФЛАГ, за разплащане по проекта за компостираща и сепарираща инсталации на депото за отпадъци край село Джерман, предлага кметът на Дупница Първан Дангов. Предложението ще бъде разгледано на сесия на Общинския съвет, насрочена за 8 декември. Проектът е на стойност 11 317 350 лева, от които 836 086 лева собствен приход от община Дупница и партньорите, както и 2 737 965 лева недопустими разходи. След индексация на разходите за СМР стойността достига 12 629 256 лева.

Наложените до момента финансови корекции са както следва:

 1. Финансова корекция определена с Решение от 08.03.2019г. на УО на ОПОС в размер на 5% от допустимите разходи по договор № 111-31 от 31.03.2017г. -13 400.00 лв.
 2. Финансова корекция определена с Решение на УО на ОПОС в размер на 25% от допустимите разходи по договор № РД 09-142 от 25.09.2020г.

Подадено е възражение от страна на Община Дупница, във връзка с което финансовата корекция е намалена на 5% от допустимите разходи на стойност 248 529,64 лв.

 1. Финансова корекция определена с Решение от 03.07.2020 г. на УО на ОПОС в размер на 5% от допустимите разходи по Договор № РД 09-540 от 05.12.2019г. – 9 680,00 лв.
 2. Финансова корекция определена с Решение от 13.07.2020 г. на УО на ОПОС в размер на 10% от допустимите разходи по Договор № РД 09-521 от 31.10.2019г. – 5 780,00 лв.
 3. Финансова корекция определена с Решение от 21.01,2020г на УО на ОПОС в размер на 5%от допустимите разходи по договор № РД 09-476 от 17.09.2019г. – 226,40лв.
 4. Финансова корекция определена с Решение от 08.03.2023 на УО на ОПОС :

В размер на 5% от допустимите разходи по договор № РД 09-198 от 10.11,2022г. – 13 200лв.

В размер на 10% от допустимите разходи по договори:

 • № РД09-200 от 10.11,2022г. – 37 186,30 лв.
 • № РД09-201 от 10.11.2022г,-9 110,00 лв.
 • №РД09-199 от 10.11.2022г. -13 910,00 лв.
 1. Финансова корекция определена с Решение от 22.08.2019 г. на УО на ОПОС в размер на 100% от договор № РД 09-62/15.01.20119 г. – 24 000 лв.

Размерът на неразплатените дейности по проекта е 6 616 764,88 лв.

Наличните средства по проекта отчитани по счетоводната сметка към момента са в размер на 1 726 129,65лв.

В докладната записка на кмета Първан Дангов до Общинския съвет се посочва, че предстоящите разходи са свързани с приключването на проекта и извършване на окончателни плащания съгласно сключени договори към края на месец декември 2023, са както следва:

 1. Договор № РД-09-540 – „Лайънс Електроникс България“ ЕООД – 20% представляващи 58 080 лв.
 2. Договор № РД 09-477/17.09.2019 г. – „Център за професионално обучение и ориентиране“ ЕООД – 22 845,06 лв.
 3. Договор № РД 09-476/17.09.2019 г. – „Център за професионално обучение и ориентиране“ ЕООД -3120 лв.
 4. Договор № РД09-521/31.10.2019 г. – „ИВТ Консулт“ ЕООД- 10% представляващи 6 936 лв.
 5. Договор № РД 09-142 – ДЗЗД „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ДУПНИЦА 2019“ – 5 297 970,08 лв.Необходимо е да бъдат осигурени средства за авансово финансиране по бюджета на проекта в общ размер на 3 596 000 лв, от които 3 273 800 лв към ОПОС и 322 200 лв собствен принос, пише в предложението си до ОбС кметът Дангов. Към настоящия момент общината не разполага с необходимите средства, за да разплати дължимите суми към изпълнителите на проекта. Намеренията за поемане на краткосрочен дълг към Фонд ФЛАГ по решение на ОбС-Дупница са предвидени в бюджета на община Дупница, като не се очаква значително влияние върху обслужването на дълга. Същият следва да се погаси в 12-месечен срок, със средства получени от оперативната програма, възстановено ДДС, както и със собствен финансов ресурс от местни приходи.

 

 

 

 

 

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here