С 3D възстановки показват богатсвата на антична Хераклея Синтика, кметът Бръчков даде старт на втория етап от ключовия за Петрич проект 

Първа копка на втория етап на проекта за античния град Хераклея Синтика край Петрич беше направена днес. Той предвижда обособяването на „Зона за социализация“, включваща места за отдих и разходки, атракциони… и част от мащабния проект на община Петрич „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на Античен град Хераклея Синтика“. Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Реализирането му е част от концепцията на община Петрич за превръщането на туризма във водещ отрасъл на местната икономика.
Първи етап на проекта включва зоната за културно наследство на самите археологически разкопки и ще бъде финализиран до края на 2023 г.
Във втория етап са дейностите по изграждане на зоната за социализация, където ще се разработи съвременна туристическа инфраструктура, позволяваща на гостите и посетителите да се запознаят пълноценно с природното и културно наследство на Петрич и региона. Предвидени по проект са туристически пешеходни пътеки и платформи за наблюдение, места за отдих, рекреация и почивка. Ще бъде изграден паркинг за автомобили, автобуси и каравани. Ще има атракциони, показващи римските традиции в управлението и използването на водата. Предвижда се също така да се изгради Посетителски център с експозиционна и виртуална зала, където чрез дигитални 3D възстановки и визуализации ще бъде представен един съвременен начин за експониране на археологията, увлекателен за подрастващите.
Това е първият проект с подобен мащаб, който община Петрич реализира в направление „Опазване и популяризиране на античен град Хераклея Синтика“.
С изпълнението на проекта ще извърши цялостна трайна консервация на разкритите археологически структури, което пък от своя страна ще позволи реализирането на нови теренни проучвания и разкопки. Също така ще се осигурят подходящи условия за туристическо обслужване и ще се разработи цялостен интегриран туристически продукт, превръщаш Петрич във водеща туристическа дестинация на Югозападна България.
Античен град Хераклея Синтика е обект, който има стратегическо значение както за община Петрич, каза и кметът Димитър Бръчков. Осъзнали значимостта, но и огромната отговорност по опазването и развитието на този обект, Общинска администрация разработи цялостна концепция за неговото устойчиво развитие в дългосрочен план. Работата по проектната подготовка започна още през 2018 г. След дълги и сложни съгласувателни процедури вече се даде възможност за изпълнение на проекта, който да покаже Античен град Хераклея Синтика в подобаващ вид, отговарящ на високата му научна и културна стойност.
Водосвет за благословение отслужи отец Васил Тупаров. Символичната първа копка на втори етап от проекта „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на Античен град Хераклея Синтика“ уважиха народният представител Костадин Стойков, председателят на Общински съвет Светла Данаилова, представители на фирмите изпълнители.
Благодарност на екипа, който разработи и защити изпълнението на този проект!




Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here