Бобов дол с одобрени проекти за 2,8 млн. за ремонта на общината и кметството в Мало село

Два проекта на община Бобов дол на обща стойност 2 888 042 лв. са одобрени за финансиране със средства от Плана за възстановяване и устойчивост. От Министерство на регионалното развитие и благоустройството публикуваха списъка с одобрените и отхвърлените предложения. Така след извършена проверка и оценка сред очакващите средства са включени проектът за енергийно обновяване на общинска администрация Бобов дол и на кметството в Мало село. За обновяването на сградата на общината финансирането е на стойност1 891 691,97 лв. От тях безвъзмездната финансова помощ е 1 760 436.19 лв. За ремонта в Мало село парите са 996 350,25 лв., от тях безвъзмездната помощ 937 737.99 лв.
Община Бобов дол се очертават като отличници за цялата област. От Кюстендилско одобрение е получил само още един проект, той е за енергийно обновяване на сграда за административно обслужване, намираща се в Кюстендил, на ул. „Демокрация“ № 15. Тук заложеният ресурс е 2 593 291 лв., от тях безвъзмездната помощ е 2 299 405.64 лв.
Отхвърлен е бил проектът на община Сапарева бая за ремонт на кметството в село Ресилово на стойност 2 217 777 лв.
От МРРБ информираха, че са одобрени проектите за общо 221 млн. за ремонт на административни сгради на 79 общини, държавните и общински администрации, Районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението”, Районни управления към Министерството на вътрешните работи, Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването и др. Средствата се осигуряват от МРББ, което е Структура за наблюдение и докладване по инвестиция „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here