Председателят на ОбС-Сандански Г. Батев ще работи с 3-ма заместници, К. Терзийски, А. Цанев и Янко Ангелов избрани с мнозинство

Общинският съвет в Сандански ще работи с трима зам. председатели, 13 председатели на постоянни комисии, като някои от тях са с по 5-ма членове, останалите са по 7. Това бе решено на третото извънредно заседание, насрочено от председателя Георги Батев от началото на конструирането на новия местен парламент. Първа номинация за зам. председател направи съветникът Стоян Стоев от ГЕРБ. Той предложи Калин Терзийски за зам. председател. Втората номинация направи Аспарух Костадинов, той предложи доайена съветник Антон Цанев за зам. председател. Третата номинация бе на Методи Атанасов, който предложи Янко Ангелов за трети зам. председател. И тримата получиха с мнозинство подкрепа и бяха избрани за зам. председатели.

Избрани бяха и съставите на 13 постоянни комисии към Общинския съвет, председател на постоянната комисия по бюджет и финанси стана Юлиян Ефендийски, който бе и единствената номинация. В комисията влизат още Младен Тимчев, Здравка Пашова, Стоян Стоев, Николай Шаламандов, Стоян Ангов. Комисията по устройство на територията се оглави от досегашния председател Явор Аргиров, а за редови членове са избрани Янко Ангелов, Георги Панчев, Антон Цанев, Александър Попов, Кирил Гикенски и Николай Шаламандов. Младен Тимчев, който не присъства на заседанието поради лични причини, бе избран за председател на ПК по инвестиционна политика, международно сътрудничество и европейски фондове, в която влизат Юлиян Ефендийски, Здравка Пашова, д-р Ивайло Димчев, Кирил Димитров. Поста си като председател на ПК по общинска собственост запази и д-р Георги Панчев. Той също бе единствената номинация за председател, а членове станаха Тодор Чачев, д-р Ивайло Димчев, Антон Цанев и Калин Терзийски. Председател на комисията по обществен ред, сигурност и транспорт оглави Аспарух Костадинов.

Той бе предложен от колегата си Антон Цанев. Членове на комисията са Леонид Петканин, Асен Гогов, Елена Димитрова, Антон Цанев и Николай Кръстев. ПК по приватизация и следприватизационен контрол оглави съветникът Леонид Петканин. Яне Янев отправи питане към председателя на Общинския съвет защо се предлага да се избира тази комисия, която няма какво да прави и дали е направена проверка. Председателят Г. Батев отговори, че съгласно сега действащия правилник такава комисия съществува и трябва да се избере.Предстои да изберем временна комисия, която ще работи по промяна и на сега действащия правилник и ако комисията излезе с решение, че не трябва да се избира такава комисия, тя ще отпадне с промяна на правилника, каза Г. Батев. В комисията по местно самоуправление за председател бе избран Кирил Димитров. Вторият номиниран за председател получи 13 гласа, които не му стигнаха да оглави комисията, това бе съветникът Георги Жежев, който бе секретар в общинска администрация Сандански по време на кметуването на Кирил Котев. В комисията бяха избрани като членове Здравка Пашова, Николай Кръстев, Кирил Гикенски. Начело на ПК по здравеопазване, интеграция и социални дейности застана д-р Андрей Миладинов. Той бе единствената номицация за председател на тази комисия, в която влязоха още д-р Ивайло Димчев, Йордан Тушев, д-р Георги Панчев и Асен Гогов.

Комисията по контрол на изпълнения на решенията ще се оглавява от Стоян Стоев, членове в комисията са Младен Тимчев, Яне Янев, Кирил Димитров и Николай Кръстев. Две бяха номинациите за избор на председател на ПК за младежта, спорта и туризма. Първата бе на Стоян Ангов, а втората на Йордан Тушев, който бе председател на тази комисия в предишния мандат. С 18 гласа Й. Тушев оглави комисията, а опонентът му, съветникът Стоян Ангов, получи 12 гласа. В комисията влизат още Кирил Гикенски, Ивелин Терзийски, Стоян Ангов и Костадин Миндов.

Комисията по образование, наука и вероизповедание се поема от съветника Ивелин Терзийски, който бе единствена номинация за председателското място. В комисията влизат още Тодор Чачев, Александър Попов, Стоян Ангов и Асен Гогов. Постоянната комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда и водите ще се председателства от Кирил Гикенски. В комисията влизат още Методи Атанасов, Яне Янев, Леонид Петканин, Тодор Чачев, Костадин Миндов. Отвод си направи бившият председател на Общинския съвет Николай Шаламандов и на негово място бе избран Александър Попов. ПК по установяване на конфликт на интереси отново ще се оглавява от Яне Янев. Той също бе единствена номинация за председателското място на тази важна комисия, в която бяха избрани Янко Ангелов, Юлиян Ефендийски, д-р Андрей Миладинов, Стоян Стоев, Николай Кръстев и Николай Шаламандов. За председател на временната комисия по изготвяне на новия правилник за организацията и работата на Общинския съвет бе избран Явор Аргиров. В комисията влизат Яне Янев, Стоян Стоев, Ивелин Терзийски, Янко Ангелов, Здравка Пашова, Младен Тимчев и Георги Жежев. Съветникът Антон Цанев си направи отвод от участие във временната комисия. В срок до 31 март временната комисия ще трябва да изготви новия правилник и да го предложи на гласуване на първо и второ четене в Общинския съвет през месец април. /Струма бг
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here