Инж. Валентин Чамбов преряза лентата на нов разсадник за производство на фиданки край Гоце Делчев, изграден от ЮЗДП

Инж. Валентин Чамбов преряза лентата на новия разсадник

Официално беше открит нов разсадник, оборудван с автоматизирана поточна линия за производство на контейнерни фиданки край гр. Гоце Делчев, изграден от ЮЗДП.

Придобивката е уникална по своите мащаби, новият разсадник е с производствен капацитет над 1,5 млн. фиданки за залесяване годишно, а обектът ще осигури нови работни места, което свидетелства и за социалната му функция.

Проектът, в рамките на който е изграден разсадникът, е с наименование „Подобряване природозащитното състояние на горски местообитания от мрежата Натура 2000“.

Произведените контейнерни фиданки показват висок процент на прихващане, устойчиви са към въздействията на климатичните промени, могат да се съхраняват и залесяват целогодишно, което осигурява по-голяма оперативност и ефективност при изпълнение на дейностите по залесяване.

Символичният старт на работата на обекта беше даден от инж. Валентин Чамбов, директор на ЮЗДП, в присъствието на зам.- кмета на община Гоце Делчев Валери Сарандев, директорите на горските стопанства в Гоце Делчев и Гърмен, както и експерти от Предприятието и горски служители.

Проектът се изпълнява от Югозападното държавно предприятие с безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

406628012 259079083836889 948106097418944029 n

60129876543234565432123456789987654323456789
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here