Депутатите Христо Терзийски и Радослава Чеканска на среща с Първан Дангов за програмите и проектите на Дупница

Срамувах се
Първан Дангов

„Депутатите на ГЕРБ Христо Терзийски и Радослава Чеканска се отзова на покана ми за среща към всички депутати от Кюстендилска област, проведохме разговор за включване на проекти на общината в бюджета за 2024 година. От 27 до 29 ноември в София се провежда Националната среща на експертите по програми и проекти от общините, която НСОРБ-Актив организира за тринадесети път. Този форум цели да подпомогне общините в усилията да реализират успешни проекти, които да подобрят условията за живот на гражданите и да допринесат за развитието на населените места. Общинските експерти обменят опит и възможни решения на сходни казуси, поставят текущи проблеми пред представителите на управляващите органи, на ресори министерства и финансови институции. “

Това съобщи кметът на Дупница Първа Дангов, а двамата депутати бяха в кабинета му около 1 час.

Радослава Чеканска и Христо Терзийски

„Записахме си основните приоритети, запознахме се с проблемите, знаем какво да направим. Тази година основни теми в тридневния форум е изпълнението на общинските проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост, подготовката и изпълнението на общинските проекти в програмен период 2021-2027 г. Отделено е внимание и на актуални въпроси по приключването на програмен период 2014-2020 г. Сред темите за дискусия е прилагането на ИТИ подхода след подаване на 165 са концепциите за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), в рамките на първата процедура по Програмата за развитие на регионите.“ – потвърди Радослава Чеканска.

В паралелната среща на експертите в София участват представители на дирекция „Централно координационно звено“ в МФ; дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, МРРБ; Управляващите органи на ПРР, ПРЧР, Програмата за храни, ПОС, ПО, ПМДР, ПНИИДИТ и ПКИП; Министерство на земеделието и храните – дирекция „Развитие на селските райони“, дирекция „Морско дело и рибарство“; Държавен фонд „Земеделие“ Фонд ФЛАГ, Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД и Фондовете за градско развитие.

 

 

 

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here