Спор! Екскметът И. Стоянов: Оставих община Благоевград с 11,1 млн.! М. Байкушев: Имаме 480 хил, с останалите средства не може да оперираме

Илко Стоянов и Методи Байкушев

В задочен спор с колко пари разполага община Благоевград завързаха бившият кмет Илко Стоянов и настоящият Методи Байкушев. Според изчисленията на екскмета по общински сметки трябва да има 11,1 млн., а Байкушев заяви, че общината разполага с 480 000 лв.
„Към 17.11.2023г. община Благоевград разполага с парични средства в размер на 11 112 085 лева. Елементарната сметка показва 10 632 085 лв. разлика от обявените от Байкушев. Защо липсват, г-н Байкушев?“ Това попита чрез пост в социалната мрежа екскметът Стоянов.

Сметките на Стоянов

От общината отговориха със справка, че въпросните пари са или чужди средства, или по европроекти, или отпуснати целево и всички имат друго предназначение. Ето какво извадиха като информация от местната администрация:
„В момента на встъпване в длъжност на новия кмет на 14 ноември, разполагаемите средства на общината са 480 хил. лв. Към тази дата по всички сметки на общината действително се намират 11.1 млн. лв. Сумата е формирана както следва:
1. Чужди средства – 1.941 млн. лв. Това не са разполагаеми средства на общината. Това са чужди средства, предоставени под формата на гаранции и депозити от трети лица, които подлежат на връщане.
2. Средства на европейски проекти – 3.376 млн. лв. Това също НЕ са разполагаеми средства на общината, а средства за разплащане по текущи проекти. Основната част от тях към момента (28 ноември) вече са разплатени.
3. Бюджетни средства – 5,755 млн. лв. Те са формирани както следва:
3.1. От тях 4,237 млн. лв. са трансфери от централния бюджет за държавно делегираните дейности. Това са пари, които община Благоевград трябва да разплати към съответните звена – училища, детски градини, отбрана, здравеопазване. За тези 3,762 млн. лв. общината действа като „пощенска кутия“ и НЕ разполага с тези средства свободно.
Към момента (28 ноември) тези средства вече са разплатени и НЕ се намират по сметките на общината.
3.2. 1,038 млн. лв. са запорирани от строителя на басейна в Еленово.
3.3. 480 хил. лв. са реално разполагаеми средства, както вече бе обявено от кмета на общината.
Предоставяме и още данни от значение за информираност на обществото относно финансовото състояние на общината:
1. Към 17 ноември общината би трябвало да разполага с 6,786 млн. лв. целеви средства от държавата по трите проекта (1) за свлачището по пътя за „Бодрост“, (2) улица „Промишлена“ и (3) „Камерна опера“. Тези средства не се намират по сметките на общината
2. Към 17 ноември общината има задължения към доставчици в размер на 2.1 млн. лв., от които 1.144 млн. лв. са просрочени;
3. Към 14.11. получените средства за изборите в размер на 1.31 млн. лв. не са разплатени. Парите за изборите са преведени на общината от държавата преди 14 ноември, но са похарчени за други разходи;
4. Общият размер на дълговете на общината по банкови заеми към 17 ноември е 17.5 млн. лв.“
Справката от общината

Стоянов критикува остро новия кметски екип за решението да се тегли заем, като подчерта колко против тази мярка е бил Байкушев по негово време.
„Фактите сочат, че не бяха изминали и десет дни от управлението на Методи Байкушев и по негово предложение беше одобрено изтеглянето на кредит в размер до 8 156 656 лева. Бих го приел за нещо нормално, ако именно Байкушев не беше идеологът за това да не се взимат никакви кредити, като не спря да повтаря тази мантра цели две години. Искам да задам няколко реторични въпроса: къде отидоха общественото обсъждане, диалогът с “гражданското общество”, протестите и референдумите срещу кредитите, тъй като “вашите внуци ще плащат тези задължения”? Байкушев не спира да внушава, че община Благоевград разполагала само с 480 000, което той установил за една нощ, но сега пък щяло да се установява с “истинска” проверка.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here