Всичките 92 бр. СИК- ове в Петрич се проверяват от съда за фалшификации!

Административен съд – Благоевград откри производство по оспорване истинността на протоколите от СИК за избора на общински съветници в община Петрич

 

Административен съд – Благоевград даде ход на делото, образувано против Решение № 300-МИ/31.10.2023г. на Общинска избирателна комисия – Петрич за определяне на изборните резултати за общински съветници на община Петрич. Съдът откри производство по оспорване истинността и верността на съдържанието на протоколите на всичките 92 бр. секционни избирателни комисии на територията на община Петрич, в частта за брой гласували лица, брой намерени в урните бюлетини, брой на недействителните и действителните гласове и разпределението на мандатите по кандидатските листи. Административен съд – Благоевград прие предоставените от ОИК – Петрич копия от протоколите на всичките 92 бр. секционни избирателни комисии и справка за постъпилите в изборния ден жалби с решенията по тях.

За следващо съдебно заседание, насрочено за 04.12.2023г. от 15:00 часа, съдът задължи ОИК – Петрич да представи компютърна разпечатка от „Информационно обслужване“ АД с информация за определяне на общинската избирателна квота и разпределението на мандатите между партиите и коалициите. Съдът изиска и предоставяне на информация от ОИК – Петрич дали са предоставяни допълнителни белови за протоколи на секционни комисии, поради сгрешени първоначални и на кои СИК, както и списъците на придружителите за всички секционни избирателни комисии. За изясняване на делото, по искане на жалбоподателите, съдът изиска информация от ГРАО и ЦИК дали проверката на избирателните списъци е приключила и открити ли са нарушения на Изборния кодекс, ведно със списък на лицата, гласували в нарушение на ИК, ако са установени такива.

 

 

 

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here