Димитър Бръчков: Работим по рискови при природни бедствия обекти в общината

Община Петрич продължава с изпълнението на мерки и дейности, които превантивно да подсигуряват критични обекти при проливни дъждове.
Потвърждение в тази посока е началото на изпълнението на проект „Аварийни дейности – бетониране на водоотвеждащ канал – дере, минаващ през средата на с. Марикостиново”, който предвижда цялостно почистване и профилиране на коритото на дерето в регулационните граници на с. Марикостиново, за да се осигури безопасното провеждане на водния поток и да се предотврати риска от наводнения на жилищни сгради.
Това дере е преливало многократно, защото има затлачване от пясък, кал и бурени. Проектът за ремонта беше внесен пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.
Експерти установиха, че вследствие на поройните дъждове и затлачването на дерето с наноси, растителност и отпадъци, се е достигнало до крайно ограничаване на пропускателната му способност.
Установена е спешна необходимост от изпълнение на дейности за защита от вредното въздействие на водите, от наводнения и за защита на леглото и бреговете на дерето от ерозия. Във връзка с неотложната необходимост от дейности, включващи корекция на дерето и изграждане на хидротехнически и защитни съоръжения за осигуряване на неговата проводимост, бе изготвена експертна оценка и идеен проект, с който се кандидатствано за финансиране.
По проекта 290 м. е частта от дерето, която ще се бетонира изцяло с извеждащо корито, ще бъдат изградени отводнителни решетки по улици до дерето, за да се влива дъждовната вода в дерето, вместо да подкопава улиците.
Бетонираният участък от дерето също ще се почисти, ще се ремонтира там, където има проблеми.
Мостът на дерето до Кметството в село Марикостиново ще бъде укрепен, ще се положат бордюри и монтират предпазни мантинели.
По проекта ще се изгради и пясъкоуловител.

 

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here