Две дами приветстваха в ОбС Разлог, счетоводителка сменя Н. Ушев начело на „Баня и перални“

С китка здравец за късмет и успехи ОбС шефът Иван Димитров приветства Анастасия Спасова и Мария Пандева в местния парламент. Двете дами сменяват Костова и Зайков, които бяха назначени за зам.- кметове.
Съветниците гласуваха и рокада начело на “Баня и Перални” ЕООД. Молба за напускане входира шефът Николай Ушев, който положи клетва като кмет на село Баня. Общински съвет-Разлог прие предложението – временно управление на дружеството да бъде поето от Даниела Попова-Барякова, която е дългогодишен счетоводител на “Баня и Перални” ЕООД. По време на своето заседание Общински съвет-Разлог взе решение за създаване временната комисия за работа по Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – гр. Разлог.
Съветниците избраха и състав на петте комисии по “Бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, приватизация и следприватизационен контрол”, “Местно самоуправление, законността, обществения ред и контрол по дейността на местната администрация и евроинтеграция”, “Устройство на територията, благоустрояването, комуналните дейности, земеделието, горите, водите и екологията”, “Социални дейности, здравеопазване, социални грижи, образование, култура, вероизповедания, спорт и работа с младежта”, “Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество” , “Бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, приватизация и следприватизационен контрол”.
На база входирана докладна от кмета на общината инж. Красимир Герчев, местният парламент определи и нов състав на комисията по подбор на предложенията и разпределяне на средствата, подадени по реда на Правилник за организацията, дейността и управлението на „Фонд за подпомагане лечението на жители на община Разлог – Росен Коцаков“, в лицето на общинските съветници д-р Емил Тончев, д-р Радко Тумбев, Гергана Фарфарова, както и Тодор Дамянов и Борислава Коцакова.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here