Eпизоотична комисия заседава във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците в област Перник

Eпизоотична комисия във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците (HPAI H5) се проведе в зала „Струма“ на Областна администрация – Перник.
Д-р Параскева Татаркова – Директор на ОД „Безопасност на храните“ запозна присъстващите със заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците (HPAI H5) и ситуацията към момента в страната, и уточни, че има редица заболявания, които са общи за човека и за животните т.нар. зоонози, като на територията на област Перник има само заболяването ку-треска, но няма основание за притеснение, защото животните непоказват признаци на заболяване.
Д-р Татаркова уточни, че са открити антитела в сборни млечни проби от животни намиращи се на територията на община Брезник, община Земен и една ферма на територията на община Перник. След направени индивидуални кръвни проби има само една съмнителна, а другите са отрицателни. Започната е ваксинация, която ще продължи в рамките на три години.
Д-р Татаркова уточни, че инфлуенцата към момента е на територията на четири области – Велико Търновно, Пазарджик, Хасково и Добрич, а огнищата са седем на брой.
Eпизоотичната комисия се проведе под председателството на зам.-облястния управител на област Перник Илинка Никифорова. В комисията се включиха представители на Областна администрация – Перник, общините от областта, ОДБХ Перник, РЗИ Перник, ОДМВР Перник, РДПБЗН – Перник, Областно пътно управление, Ловно-рибарски сдружения, Държавни горски стопанства от областта и ДЛС „Витошко- Студена“.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here