Работници без договори подхлъзват „Мегаинвест“ за снегопочистването в Дупница, „Меридиан“ напред с оферта от 283,61 лв./км

Фирма „Меридиан“ с управител Райна Георгиев е избрана да се грижи за зимното поддържане на пътищата в община Дупница и през този сезон. Бившият зам.-кмет Олга Китанова е подписала решение, с което се препоръчва да се сключи договор с дружеството, след като другият участник „Мегаинвест- холд“ е отстранен. Причината за това е наказателно постановление от „Глава инспекция по труда“ за работници без подписани договори, а фактът, че глобите са платени, не е помогнало.
От протоколите във връзка с обществената поръчка е записано, че „Мегаинвест“ са представили писмо от 10 май, че нямат задължения към ГИТ по влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения. Проверка към 25 октомври показала, че срещу фирмата има влязло в сила наказателно постановление за нарушение по Кодекса на труда. Поради това комисията в състав Александър Паризов, Велислава Георгиева, Райна Сърбова и Йорданка Йорданова излиза с решение дружеството да бъде отстранено.
„В случая нарушенията, за които са издадени наказателните постановления са с правно основание чл. 62, ал. 1 КТ – работодателят не е сключил трудов договор в писмена форма. Обстоятелството, че кандидатът е платил имуществената санкция по издадените наказателните постановления не означава, че е изплатил обезщетение за вреди от нарушенията, поради което чл. 56, ал. 1, т. 2 ЗОП е неприложим.
На основание чл. 56, ал. 2 от ЗОП, комисията разгледа предприетите от кандидата мерки за надеждност, като отчете тежестта и конкретните обстоятелства и стигна до единодушно решение, че предвид естеството на нарушението по чл. 62, ал. 1 от КТ, разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, с която на кандидата се предоставя срок за представяне на документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, е неприложима в настоящата процедура.“, е записано в решението относно мотивите за отстраняването.
Все още няма информация за подписан договор, няма и подадена жалба до Комисията за защита на конкуренцията. Представената оферта от единствения останал участник „Меридиан“ е в размер на 236,34 лв. без ДДС или 283,34 лв. с ДДС на км. Както е известно, поръчката касае зимното поддържане на градската улична мрежа в Дупница с дължина 78,2 км. Както и на общинските пътища на територията на общината и извънградската пътна мрежа в рамките на населените места, включително гробищни паркове на селата с обща дължина 85 км.
Заложената максимална сума за дейността е 278 000 лв. без ДДС или до 333 600 лв. с ДДС. Предвиденият ресурс за почистване в града е 158 000 лв. без ДДС, а за борбата с преспите по извънградската улична мрежа и селата до 120 000 лв. без ДДС.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here